Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Statybos techniniai reglamentai

Tik galiojančių statybos techninių reglamentų sąvadas (2016-03-21)

2012-11-08 Vida Linkienė

 

Tik galiojančių statybos techninių reglamentų sąvadas (2016-03-21)

 

Eil.

Reglamento šifras

Pavadinimas

Įsigaliojo

Keitimai

 

 

 

STR 1

 

1

STR 1.01.01:2005

 

“Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai”

2005-05-05

isakymas Nr. D1-233/ĮV-196

(Žin., 2005., Nr. 60-2140)

 

2

STR 1.01.04:2015

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

2015-12-10 įsakymas Nr. D1-901 (TAR, 2015-19649)

 

3

STR 1.01.05:2007

 

 

 

„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

2007 12 14

2007 12 06 įsakymas Nr. D1-665 (Žin., 2007, Nr 131-5326)

 

4

STR 1.01.06:2013

 

STR 1.01.06:2013 aktuali redakcija

 

 

„Ypatingi statiniai“

2013-10-25

2013-10-18 įsakymas Nr. D1-772 (Žin., 2013, Nr. 111-5528)

 keitimas 2013-12-17 įsakymas Nr. D1-944 (Žin., 2013, Nr. 132-6753)

 

keitimas 2014-03-26 įsakymas Nr. D1-308 (TAR Nr. 2014-03552)

5

STR 1.01.07:2010

 

STR 1.01.07:2010 aktuali redakcija

„Nesudėtingi statiniai“

 2010-10-01

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903)

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-814 nustatantis reglamento negaliojimą(Žin., 2010, Nr. 2010, Nr. 115-5905)

keitimas 2011-07-19 įsakymas Nr. D1-582 (Žin., 2011, Nr. 96-4531)

keitimas 2012-02-27 įsakymas Nr. D1-167 (Žin., 2012, Nr. 26-1202)

Atitaisymas (Žin., 2012, Nr. 30)

6

 STR 1.01.08:2002

 

STR 1.01.08:2002 aktuali redakcija

„Statinio statybos rūšys“

2002 12 05 įsakymas Nr. 622 (Žin., 2002 Nr. 119-5372)

Keitimas 2004-03-25 įsakymas Nr. D1-132 (Žin., 2004, Nr. 50-1685)

keitimas 2009-12-28 įsakymas Nr. D1-816 (Žin., 2009, Nr. 157-7114)

keitimas 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-824 (Žin., 2010, Nr. 116-5942)

keitimas 2011-12-22 įsakymas Nr. D1-1006 (Žin.2011, Nr. 165-7878)

keitimas 2012-05-02 įsakymas Nr. D1-385 (Žin., 2012, 52-2602)

keitimas 2013-09-03 įsakymas Nr. D1-653 (Žin., 2013, Nr. 94-4715)

7

STR 1.01.09:2003

 

STR 1.01.09:2003 aktuali redakcija

„Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“

2003 06 11 Įsakymas Nr.289 (Žin., 2003 Nr.58-2611)

keitimas 2008-10-17 įsakymas Nr. D1-547 (Žin., 2008, Nr. 123-4691)

keitimas 2009-03-26 įsakymas Nr. D1-120 (Žin., 2009, Nr. 35-1350)

keitimas 2014-10-08 įsakymas Nr. D1-815 (TAR, 2014-10-10 Nr. 2014-13962)

8

STR 1.02.06:2012

 

STR 1.02.06:2012 aktuali redakcija

 

 

 

 

„Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

2012-01-06

2011-12-28 įsakymas Nr. D1-1034, (Žin., 2007, Nr. 120-4945; 2012, Nr.3-77)

keitimas 2012-01-27 įsakymas Nr. D1-78 (Žin., 2012, Nr. 15-675)

keitimas 2012-08-14 įsakymas Nr. D1-660 (Žin., 2012, Nr. 97-4969)

keitimas 2012-12-10 įsakymas Nr. D1-1067 (Žin.,2012, Nr. 145-7474)

keitimas 2014-01-29 įsakymas Nr. D1-73 (TAR, Nr. 2014-00726)

keitimas 2015-02-06 įsakymas Nr. D1-97 (TAR, 2015-02403)

keitimas 2015-05-06 įsakymas Nr. D1-379 (TAR, 2015-06859)

keitimas 2016-01-04 įsakymas Nr. D1-2 (TAR. 2016, Nr. 2016-509)

9

STR 1.02.07:2012

 

STR 1.02.07:2012 aktuali redakcija

 

 

 

 

 

„Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

2012-01-06

2011-12-29

įsakymas Nr. D1-1037,

(Žin., 2004, Nr. 157-5739; 2012, Nr. 3-78)

keitimas 2012-01-27 įsakymas Nr. D1-77 (Žin., 2012, Nr. 15-674)

2012-07-02 įsakymas Nr. D1-564 (Žin., 2012, Nr. 85-4289)

 

keitimas 2012-12-10 įsakymas Nr.D1-1066 (Žin., 2012, Nr. 145-7473)

 

keitimas 2015-05-06 įsakymas Nr. D1-380 (TAR, 2015-06858)

10

STR 1.02.09:2011

 

STR 1.02.09 aktuali redakcija

 

 

„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“

2012-01-01

2011-12-14 įsakymas Nr. D1-972

 (Žin., 2006, Nr. 2-19; 2011, Nr. 157-7448)

keitimas 2012-10-15 įsakymas Nr. D1-835 (Žin., 2012, Nr. 120-6043) įsigaioja 2013-01-09

 

keitimas 2015-04-24 įsakymas Nr. D1-334 (TAR, 2015-06220)

11

STR 1.04.01:2005

 

„Esamų statinių tyrimai“

 

2005-12-13 įsakymas Nr. D1-603

(Žin., 2006, Nr. 1-5)

 

12

STR 1.04.02:2011

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

2012 01 07

2011-12-29 įsakymas Nr. D1-1053

(Žin., 2012,Nr. 5-144)

 

13

STR 1.04.03:2004

 

„Inžineriniai geologiniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“

2004-11-18, Nr. D1-596

(Žin., 2004, Nr. 172-6353)

 

14

STR 1.05.06:2010

 

STR 1.05.06:2010 aktuali redakcija

 

Dėl Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo [Priedai] (2013-12-31 įsakymas Nr. D1-997, Nr. D1-997; TAR 2014-01-13, Nr. 2014-150)

„Statinio projektavimas“

2010-10-01

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-808

(Žin., 2010, Nr. 115-5902)

2010-11-13 Atitaisymas(Žin., 2010, Nr.133)

 

keitimas 2010-12-29 įsakymas Nr. D1-1047 (Žin., 2010, Nr. 158-8069)

2011-04-13 atitaisymas (Žin., 2011-04-13, Nr. 45)

keitimas 2011-01-25 įsakymas Nr. D1-72 (Žin., 2011, Nr. 12-559)

keitimas 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-654 (Žin., 2012, Nr. 96-4933)

atitaisymas (Žin., 2012, Nr. 107)

keitimas 2012-10-24 įsakymas Nr. D1-866 (Žin., 2012, Nr. 125-6300)

keitimas 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-996 (TAR 2014-01-15; Nr. 2014-198)

keitimas 2014-03-05 įsakymas Nr. D1-240 (TAR 2014-03-05, Nr. 2014-02661)

keitimas 2014-07-29 įsakymas Nr. D1-620 (TAR 2014-07-31, Nr. 2014-10736

keitimas 2014-10-30 įsakymas Nr. D1-870 (TAR, Nr. 2014-15585 del euro)

keitimas 2015-04-13 įsakymas Nr. D1-305 (TAR, 2015-05840)

keitimas 2015-06-22 įsakymas Nr. D1-483 (TAR, 2015-10165)

keitimas 2015-12-04 įsakymas Nr. D1-892 (TAR 2015-19583)

keitimas 2015-12-14 įsakymas Nr. D1-914 (TAR, 2015-19896)

 

15

STR 1.05.08:2003

„Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai.“

2004 01 01

2003-11-19 įsakymas Nr.568 (Žin., 2003, 122-5541)

atitaisymas (Žin., 2004, Nr. 166)

keitimas 2008-12-05 įsakymas Nr. D1-656 (Žin., 2008, Nr. 143-5747)

16

STR 1.06.03:2002  

 

STR 1.06.03:2002 aktuali redakcija

„Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“

2002 07 01

2002 04 30 AM įsakymas Nr. 214 (Žin., 2002, Nr. 55-2200)

keitimas 2005-12-12 įsakymas Nr. D1-594 (Žin., 2005, Nr. 149-5449)

keitimas 2010-01-04 įsakymas Nr. D1-2 (Žin., 2010, Nr. 4-167)

keitimas 2010-01-26 įsakymas Nr. D1-74 (Žin., 2010, Nr.13-636)

keitimas 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-823 (Žin., 2010, Nr. 116-5941)

keitimas 2011-09-26 įsakymas Nr. D1-739 (Žin., 2011, Nr. 118-5576)

keitimas 2012-12-12 įsakymas Nr. D1-1088 (Žin., 2012, Nr. 146-7563)

keitimas 2013-06-17 įsakymas Nr. D1-446 (Žin., 2013, Nr. 66-3312)

keitimas 2014-09-30 įsakymas Nr. D1-794 (TAR, 2014-10-01 Nr. 2014-13360)

17

STR 1.07.01:2010

 

STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija

 

 

 

 

Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašas

„Statybą leidžiantys dokumentai“

2010-10-01

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)

 

 

 

 

2010-10-01

2010-09-28 įsakymas Nr. D1-831/ĮV-488 (Žin., 2010, Nr. 116-5948)

 

keitimas 2011-05-18 įsakymas Nr. D1-410 (Žin., 2011, Nr. 61-2915) įsigalioja nuo 2011-07-01

keitimas 2011-10-11 įsakymas Nr. D1-786 (Žin., 2011, Nr. 124-5893)

atitaisymas (Žin., 2011, Nr. 134)

keitimas 2011-11-18 įsakymas Nr. D1-887 (Žin., 2011, Nr. 142-6679)

keitimas 2012-06-25 įsakymas Nr. D1-529 (Žin., 2012, Nr. 73-3802)

keitimas 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-655 (Žin., 2012, Nr. 96-4934)

keitimas 2012-11-05 įsakymas Nr. D1-906 (Žin., 2012, Nr. 135-6933) 1.9 ir 1.13 punktai įsigalioja nuo 2013 sausio 1 d.

keitimas 2012-12-10 įsakymas Nr. D1-1069 (Žin., 2012, Nr. 145-7476) (įsakymo 1.4, 1.6, 1.7 ir 1.8 įsigalioja nuo 2013-05-01)

keitimas 2013-01-07 įsakymas Nr. D1-18 (Žin., 2013, Nr. 4-128) (įsakymo 1.1 ir 1.2 punktai įsigalioja nuo 2013 -02-01)

2013-08-28 keitimas įsakymas Nr. D1-627 (Žin., 2013, Nr. 92-4612)

keitimas 2013-12-09 įsakymas Nr. D1-916 (Žin., 2013, Nr. 128-6547)

keitimas 2014-02-07 įsakymas Nr. D1-109 (TAR, Nr. 2014-01149)

keitimas 2014-03-26 įsakymas Nr. D1-312 (TAR, Nr. 2014-03548)

keitimas 2014-05-02 įsakymas Nr. D1-398 Nr. D1-398 (TAR Nr. 2014-05097)

keitimas 2014-06-06 įsakymas Nr. D1-499 (TAR Nr. 2014-06203)

keitimas 2014-09-24 įsakymas Nr. D1-772 (TAR, 2014-09-25, Nr. 2014-12813)

keitimas 2014-11-25 įsakymas Nr. D1-937 (TAR , Nr. 2014-17890)

keitimas 2015-05-18 įsakymas Nr. D1-408 (TAR, Nr. 2015-07622 įsigalioja nuo 2016-01-31)

keitimas 2015-08-25 įsakymas Nr. D1-609 (TAR Nr. 2015-13407)

keitimas 2015-09-11 įsakymas Nr.D1-653 (TAR, Nr. 2015-13805)

keitimas 2015-12-04 įsakymas Nr. D1-895 (TAR 2015- 19580)

keitimas 2015-12-22 įsakymas Nr. D1-946 (TAR. Nr. 2015-20386)

keitimas 2016-01-15 įsakymas Nr. D1-33 (TAR, 2016 - 1184)

keitimas 2016-01-15 įsakymas Nr. D1-34 (TAR, 2016-1183)

keitimas 2016-03-07 įsakymas Nr. D1-166 (TAR, 2016-04464)

18

STR 1.07.02:2005

 

“Žemės darbai”

 

2005-12-21 įsakymas Nr. D1-629

(Žin.,2005, Nr. 151-5569)

 

 

19

STR 1.08.02:2002  

 

STR 1.08.02:2002 aktuali redakcija

„Statybos darbai“

 

2002 07 01

2002 04 30 AM įsakymas Nr. 211

(Žin., 2002, 54-2150)

keitimas 2002 09 06 įsakymas nr.469 (Žin., 2002, Nr.91-3907)

Keitimas 2003 03 20 AM įsakymas Nr. 126 ( Žin. 2003 Nr. 33 – 1392 )

2004-07-14 įsakymasNr. D1-387 (Žin., 2004, Nr. 116-4349)

keitimas 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-371 (Žin., 2005, Nr. 93-3473). (statybos darbų žurnalas 4 priedas) Atitaisymas (Žin., 2005, Nr. 95)

2005-08-22 įaskymas Nr. D1-408 (Žin., 2005., Nr. 104-3863)

keitimas 2007-09-03 įsakymas Nr. D1-452 (Žin., 2007, Nr. 95-3843)

keitimas 2008-10-27 įsakymas Nr. D1-566 (Žin., 2008, Nr. 125-4772)

keitimas 2010-01-04 įsakymas Nr. D1-2 (Žin., 2010, Nr. 4-167)

keitimas 2011-01-26 įsakymas Nr. D1-78 (Žin., 2011, Nr. 16-751)

keitimas 2011-05-13 įsakymas Nr. D1-402 (Žin., 2011, Nr.60-2870)

keitimas 2011-09-07 įsakymas Nr. D1-687 (Žin., 2011, Nr. 113-5331)

ketimas 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-651 (Žin., 2012, Nr. 96-4930 įsigalioja nuo 2012-09-01)

keitimas 2012-12-10 įsakymas Nr. D1-1065 (Žin., Nr. 145-7472)

keitimas 2013-12-16 įsakymas Nr. D1-940 (Žin., 2013, Nr. 131-6709)

20

 STR 1.09.04:2007

 

STR 1.09.04:2007 aktuali redakcija

„Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“

 2007 11 01

2007 10 26 AM įsakymas Nr.D1-542 (Žin., 2007, Nr.112-4588)

keitimas 2009-11-03 įsakymas Nr. D1-653 (Žin.,2009, Nr. 133-5823)

keitimas 2010-09-23 įsakymas Nr. D1-801 (Žin., 2010, Nr. 114-5853)

21

STR 1.09.05:2002 

 

STR 1.09.05:2002 aktuali redakcija 

 

„Statinio statybos techninė priežiūra“

2002 07 01

2002 04 15 AM įsakymas Nr.179 (Žin., 2002, Nr.43-1638)

keitimas 2003 06 11 įsakymas Nr. 303 (Žin., 2003, Nr. 62-2833)

keitimas 2010-09-23 įsakymas Nr. D1-801 (Žin., 2010, Nr. 114-5853)

keitimas 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-652 (Žin., 2012, Nr. 96-4931 įsgalioja nuo 2012-09-01)

keitimas 2013-11-14 įsakymas Nr. D1-843 (Žin., 2013, Nr. 119-6011)

keitimas 2014-07-02 įsakymas Nr. D1-579 (TAR Nr. 2014-09801)

22

STR 1.09.06:2010

 

STR 1.09.06:2010 aktuali redakcija

„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

2010-10-01

2010-09-28 įsakymas Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946)

keitimas 2011-07-05 įsakymas Nr. D1-546 (Žin., 2011, Nr. 83-4059)

keitimas 2011-12-21 įsakymas Nr. D1-996 (Žin., 2011, Nr. 165-7876)

keitimas 2012-12-10 įsakymas Nr. D1-1070 (Žin., 2012, Nr. 151-7745)

keitimas 2013-12-09 įsakymas Nr. D1-916 (Žin., 2013, Nr. 128-6549)

23

STR 1.10.01:2002 

 

STR 1.10.01:2002 aktuali redakcija

„Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“

 

2002 07 01

2002 05 07 AM įsakymas Nr.232 (Žin., 2002., Nr. 55-2209)

 keitimas 2004-03-29 įsakymas Nr. D1-143 (Žin., 2004, Nr.52-1747)

keitimas 2008-06-02 įsakymas Nr.D1-295 (Žin., 2008, Nr.65-2480)

keitimas 2010-01-04 įsakymas Nr. D1-2 (Žin., 2010, Nr. 4-167)

keitimas 2011-12-30 įsakymas Nr. D1-1061 (Žin., 2012, Nr. 1-23)

24

STR 1.11.01:2010

 

STR 1.11.01:2010 aktuali redakcija

„Statybos užbaigimas“

2010-10-01

2010-09-28 įsakymas Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947)

keitimas 2011-05-18 įsakymas Nr. D1-411 (Žin., 2011, Nr.61-2916)

keitimas 2011-11-15 įsakymas Nr. D1-881 (Žin., 2011, Nr.140-6589)

keitimas 2012-04-20 įsakymas Nr. D1-332 (Žin., 2012, Nr. 54-2692)

keitimas 2012-06-25 įsakymas Nr. D1-528 (Žin., 2012, Nr. 73-3801)

keitimas 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-656 (Žin., 2012, Nr. 96-4935) įsakymo 1.14.2 punktas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

keitimas 2012-09-26 įsakymas Nr. D1-776 (Žin., 2012, Nr. 113-5752)

keitimas 2012-12-31 įsakymas Nr. D1-1123 (Žin., 2013, Nr. 1-8)

keitimas 2013-12-09 įsakymas Nr. D1-915 (Žin., 2013, Nr. 128-6548)

keitimas 2013-12-23 įsakymas Nr. D1-984 (Žin., 2013, Nr. 137-6945)

keitimas 2014-01-14 įsakymas Nr. D1-32 (TAR 201-00382)

keitimas 2014-01-22 įsakymas Nr. D1-56 (TAR; 2014-00404)

keitimas 2014-08-14 įsakymas Nr. D1-668 (TAR, 2014-11069)

keitimas 2015-04-13 įsakymas Nr. D1-303 (TAR, 2015-05841)

keitimas 2015-05-18 įsakymas Nr. D1-409 (TAR, 2015-07720 įsigalioja nuo 2016-01-31)

keitimas 2015-12-22 įsakymas Nr. D1-947 (TAR. Nr. 2015-20384)

keitimas 2015-12-23 įsakymas Nr. D1-951 (TAR, 2016-26)

keitimas 2016-02-24 įsakymas Nr. D1-140 (TAR, 2016-03662)

25

STR 1.12.01:2004

 

 

“Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka”

2004-01-21

2003-12-19 įsakymas Nr. 676 (Žin., 2004, Nr. 10-286)

2010-12-23 įsakymas (nauja redakcija) Nr. D1-1024 (Žin.,2010, Nr. 156-7939)

 

26

STR 1.12.03:2006

„Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės“

2007-01-04

2006-12-20 įsakymas Nr. D1-606 (Žin., 2007., Nr. 1-28)

 

27

STR 1.12.05:2010  

 

STR 1.12.05:2010 aktuali redakcija

„Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“

 

2002 08 21
2002 07 01 AM įsakymas Nr. 351 (Žin., 2002 Nr.81-3504)

2010-12-31 įsakymas (nauja redakcija) Nr. D1-1067 (Žin., 2011, Nr. 2-66)

 keitimas 2011-11-18 įsakymas Nr. D1-888 (Žin., 2011, 141-6645)

28

STR 1.12.06:2002

STR 1.12.06:2002 aktuali redakcija

„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

2003 07 01
2002 10 30
įsakymas Nr.565 (Žin. 2002, Nr. 109-4837)  

keitimas 2002 12 04 AM įsakymas Nr.618 ( Žin. 2002, Nr. 119-5370 )

keitimas 2003 01 16 AM įsakymas Nr.21 (Žin., 2003, Nr.10-374)

29

STR 1.12.07:2004

 

STR 1.12.07:2004 aktuali redakcija

 

Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas

2004-06-21

įsakymas Nr. D1-347 (Žin., 2004, Nr. 98-3658)

papildymas 2005-08-22 įsakymas Nr. D1-409 (Žin., 2005, Nr. 104-3864)

keitimas 2005-12-15 įsakymas Nr. D1-614 (Žin., 2005, Nr. 150-5516)

keitimas 2008-10-22 įsakymas Nr. D1-552 (Žin., 2008, Nr. 124-4736)

keitimas 2010-01-04 įsakymas Nr. D1-2 (Žin., 2010, Nr. 4-167)

keitimas 2011-06-22 įsakymas Nr. 22 (Žin., 2011, Nr. 77-3769)

30

STR 1.12.08:2010

 

STR 1.12.08:2010 aktuali redakcija

Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas

2010-10-01

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-825 (Žin., 116-5943)

keitimas 2011-04-08 įsakymas Nr. D1-210(Žin.,2011, Nr. 31-1474)

keitimas 2012-10-18 įsakymas Nr. D1-846 (Žin., 2012, Nr. 124-6248)

keitimas 2012-11-22 įsakymas Nr. D1-958 (Žin., 2012, Nr. 137-7026)

keitimas 2014-11-13 įsakymas Nr. D1-910 (TAR, Nr. 2014-16870)

keitimas 2014-12-22 įsakymas Nr. D1-1063 (TAR, Nr. 2014--20577)

 

 

 

STR 2

 

31

STR 2.01.01(1):2005

 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

2005-09-21 įsakymas Nr. D1-455

(Žin., 2005, Nr. 115-4195)

 

32

STR 2.01.01(2):1999

STR 2.01.01(2):1999 aktuali redakcija

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

2000 03 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424)

ketimas, 2002-09-25, įsakymas Nr. 497 (Žin., 2002, Nr. 96-4233)

33

STR 2.01.01(3):1999

STR 2.01.01(3):1999 aktuali redakcija

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

2000 02 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215)

Keitimas 2002 10 21 AM įsakymas Nr. 549 (Žin. 2002, Nr. 106-4776)

34

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

 

2007-12-27 įsakymas Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34)

 

35

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.

 

2008-03-12 įsakymas Nr. D1-132 (Žin., 2008., Nr. 35-1256)

 

36

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

2008-03-12 įsakymas Nr. D1-131 (Žin., 2008., Nr. 35-1255)

 

37

STR 2.01.03:2009

Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės.

2009-07-29 įsakymas Nr. D1-451

(Žin., 2009, Nr. 95-4047)

 

38

STR 2.01.05:2003

 

Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai.

2003-04-04 įsakymas Nr. 171

(Žin., 2003, Nr. 37-1635)

atitaisymas (Žin., 2003.04.25 Nr. 39 pakeistas reglamento šifras)

2011-02-08 PAGD įsakymas Nr. 1-52 „Dėl slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 18-909)

39

STR 2.01.06:2009

Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

2009-11-27 įsakymas Nr. D1-693 (Žin., 2009, Nr. 138-6095)

 

40

 STR 2.01.07:2003

 

STR 2.01.07:2003 aktuali redakcija

Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

 

2003 07 17
AM įsakymas Nr. 387 ( Žin. 2003, Nr. 79 – 3614 )

keitimas 2007-12-22 įsakymas Nr. D1-696 (Žin., 2007, Nr. 138-5691) 1 priedas

41

STR 2.01.08:2003

 

STR 2.01.08:2003 aktuali redakcija

Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas

2003 06 30 Įsakymas Nr.325 (Įsigalioja nuo 2004 01 01 Žin. 2003 Nr. 90-4086)

keitimas 2005-12-29 įsakymas Nr. D1-652 (Žin., 2006, Nr. 2-22)

 

42

STR 2.01.09:2012

 

STR 2.01.09:2012 aktuali redakcija

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

9 [priedas

10 priedas

11 priedas

12 priedas

Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas

 

2012-08-21 įsakymas Nr. D1-674 (Žin., 2005, Nr. 151-5568; 2012, Nr. 99-5071)

 

Nauja redakcija nuo 2013-01-09 ; 2012-08-21 įsakymas Nr. D1-674 (Žin., 2012, Nr. 99-5071)

2012-12-10 įsakymas Nr. D1-1071 (Žin., 2012, Nr. 145-7477) įsigalioja nuo 2013-01-09)

keitimas 2014-09-15 įsakymas Nr. D1-735 (TAR, 2014-09-16 Nr. 2014-12356)

keitimas 2015-07-13 įsakymas Nr. D1-544 (TAR, 2015, Nr. 11450)

keitimas 2015-10-23 įaskyamas Nr. D1-771 (Žin., 2015-16979)

keitimas 2015-12-03 įsakymas Nr. D1-885 (TAR 2015-19297)

keitimas 2015-12-10 įsakymas Nr. D1-906 (TAR 2015-19317)

keitimas 2015-12-21 įsakymas Nr. D1-941 (TAR, 2016 - 80)

43

STR 2.01.10:2007

 

STR 2.01.10:2007 aktuali redakcija

 

STR 2.01.10:2007 priedas

 

Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos

2007-04-17 įsakymas Nr. D1-219 (Žin., 2007, Nr. 43-1651

keitimas 2009-09-17 įsakymas Nr. D1-551 (Žin., 2009, Nr. 113-4834)

 

44

STR 2.01.11:2012

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos

 

2012-03-07 įsakymas Nr. D1-212 (Žin., 2012, Nr. 30-1417)

 

45

STR 2.02.01:2004

 

STR 2.02.01:2004 aktuali redakcija

 

 

 

Gyvenamieji pastatai

 

2004-02-13

2003-12-24 įsakymas Nr. 705 (Žin., 2004, Nr.23-721)

 

keitimas 2004-03-23 įsakymas Nr. D1-128 (Žin., 2004, Nr.50-1683)

keitimas 2004-07-14 Nr. D1-384 (Žin., 2004, Nr. 116-4347)

keitimas 2004-07-27 įsakymas Nr. D1-419 (Žin.,2004, Nr. 120-4442)

Atitaisymas, 2004-08-10, Žin., 2004, Nr. 126

keitimas 2005-05-04 įsakymas Nr. D1-230 (Žin., 2005, Nr. 58-2030)

Atitaisymas 2006-02-25, Žin., 2006., Nr. 24

keitimas 2007-01-31 įsakymas Nr. D1-74 (Žin., 2007, Nr. 16-597)

keitimas 2009-04-01 įsakymas Nr. D1-128 (Žin.,2009, Nr. 39-1492)

keitimas 2009-04-27 įsakymas Nr. D1-223 (Žin., 2009, Nr. 48-1915)

keitimas 2009-06-03 įsakymas Nr. D1-306 (Žin., 2009, Nr. 69-2816)

2011-02-22 PAGD įsakymas Nr. 1-64 „Dėl gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138) įsigalioja nuo balandžio 15 d.

keitimas 2012-10-04 įsakymas Nr. D1-802 (Žin., 2012., Nr. 116-5894)

keitimas 2013-09-05 įsakymas Nr. D1-658 (Žin., 2013, Nr. 95-4735)

keitimas 2014-11-13 įsakymas Nr. D1-906 (TAR, Nr. 2014-16982)

keitimas 2015-12-04 įsakymas Nr. D1-894 (TAR 2015-19581)

keitimas 2016-01-13 įsakymas Nr. D1-24 (TAR 2016, Nr. 1142) įsigalios 2016-04-01

46

STR 2.02.02:2004

 

STR 2.02.02:2004 aktuali redakcija

Visuomeninės paskirties statiniai

 

2004-02-27

įsakymas Nr. D1-91 (Žin.,2004,Nr. 54-1851)

keitimas 2004-08-03 įsakymas Nr. D1-422 (Žin., 2004, Nr. 125-4519)

Keitimas 2005-08-05 įsakymas Nr. D1-390 (Žin., 2005, Nr. 96-3612)

keitimas2006-02-13 įsakymas Nr. D1-72 (Žin., 2006, Nr. 22-711)

2011-01-17 PAGD įsakymas Nr. 1-41“Dėl visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 8-378)

keitimas 2011-02-18 įsakymas Nr. D1-139 (Žin., 2011, Nr. 22-1088)

keitimas 2013-09-05 įsakymas Nr. D1-660 (Žin., 2013, Nr. 95-4737)

keitimas 2014-01-22 įsakymas Nr. D1-54 (TAR 2014-01-22, Nr. 2014-402)

keitimas 2015-12-04 įsakymas Nr. D1-893 (TAR 2015-19582)

47

STR 2.02.03:2003

 

Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos.

 

2004-01-01

2003-11-15

įsakymas Nr. 565

(Žin., 2003, Nr. 119-5449)

 

48

STR 2.02.04:2004

 

STR 2.02.04:2004 aktualiredakcija

Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos

 

2004-03-31

įsakymas Nr. D1-156

 (Žin., 2004, Nr. 104-3848)

atitaisymas (Žin., 2004, Nr.166)

49

STR 2.02.05:2004

 

STR 2.02.05:2004 aktuali redakcija

Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos.

 

2004-07-08

įsakymas Nr. D1-376

(Žin., 2004, Nr. 116-4346).

atitaisymas (Žin., 2004, Nr.166)

keitimas 2015006-26 įsakymas Nr. D1-506 (TAR, Nr. 2015-10548)

50

STR 2.02.06:2004

 

Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos.

 

2004-10-18

įsakymas Nr. D1-538

(Žin., 2004, Nr. 154-5624)

 

51

STR 2.02.07:2012

Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

2012-04-23 įsakymas Nr. D1-344 (Žin., 2004, Nr. 54-1852; 2012, Nr. 50-2494)

 

52

STR 2.02.08:2012

 

Automobilių saugyklų projektavimas

2012-04-23 įsakymas Nr. D1-345 (Žin., 2005, Nr. 24-787; 2012, Nr. 50-2495)

 

53

 

STR 2.02.09:2005

 

STR 2.02.09:2005 aktuali redakcija

Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.

2005-07-01 įsakymas Nr. D1-338 (Žin., 2005, Nr. 93-3464, 2010, Nr. 60-2976)

keitimas 2009-12-11 įsakymas Nr. D1-781(Žin., 2009, Nr. 149-6689)

keitimas 2010-05-21 įsakymas Nr. D1-425 (Žin.,2010, Nr. 60-2976)

2011-02-22 PAGD įsakymas Nr. 1-64 „Dėl gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138) įsigalioja nuo balandžio 15 d.

keitimas 2011-03-14 įsakymas Nr. D1-220 (Žin., 2011, Nr. 32-1516, Nr. 35))

keitimas 2012-06-26 įsakymas Nr. D1-537 (Žin., 2012, Nr. 74-3850)

keitimas 2013-09-05 Nr. D1-659 (Žin., 2013, Nr. 95-4736)

2013-10-25 įsakymas Nr. D1-795 (Žin., 2013, Nr. 114-5692)

keitimas 2014-11-07 įsakymas Nr. D1-892 (TAR, Nr. 2014-16609)

keitimas 2015-11-04 įsakymas Nr. D1-800 (TAR 2015-17673)

54

 

STR 2.02.11:2004

 

Šaldomieji pastatai ir patalpos.

 

2004-07-05 Nr. D1-370

(Žin., 2004, Nr. 108-4060)

 

55

 

STR 2.03.01:2001 

 

STR 2.03.01:2001 aktuali redakcija

Statiniai ir teritorijos.

Reikalavimai žmonių su negalia

reikmėms.

2001 06 23

2001 06 14 AM įsakymas Nr. 317

(Žin., 2001, Nr.53-1898)

keitimas 2006-12-20 įsakymas Nr. D1-604 (Žin., 2006, Nr. 145-5554)

keitimas 2008-12-04 įsakymas Nr. D1-652 (Žin., 2008, Nr. 143-5743)

keitimas 2009-10-27 įsakymas Nr. D1-624 (Žin., 2009, Nr. 130-5655)

keitimas 2010-05-04 įsakymas Nr. D1-359 (Žin., 2010, Nr. 52-2582)

56

STR 2.03.02:2005

 

STR 2.03.02:2005 aktuali redakcija

Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas

2005-06-17 įsakymas Nr. D1-309 (Žin., 2005, Nr. 80-2908)

keitimas 2011-11-05 įsakymas Nr. D1-851 (Žin., 2011, Nr. 134-6384)

2012-05-16 įsakymas Nr. D1-411 (Žin., 2012, Nr. 58-2917)

57

STR 2.03.03:2005

 

Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos.

2005-09-26 įsakymas Nr.D1-466 (Žin., 2005, Nr. 117-4255)

 

 

58

STR 2.05.01:2013

 

STR 2.05.01:2013 aktuali redakcija

 

Pastatų energinio naudingumo projektavimas

2013-12-09 įsakymas Nr. D1-909 (Žin., 2013, Nr. 129-6566)

ketimas 2015-10-23 įsakymas Nr. D1-772 (TAR, 2015-16978)

keitimas 2015-12-03 įsakymas Nr. D1-886 (TAR, 2015-19296)

keitimas 2015-12-10 įsakymas Nr. D1-905 (TAR, 2015-19599)

59

STR 2.05.02:2008

 

STR 2.05.02:2008 aktuali redakcija

Statinių konstrukcijos. Stogai.

 

2008-10-27 įsakymas

Nr. D1-571 (Žin., 2008, Nr. 130-4997)

keitimas 2011-01-04 įsakymas Nr. D1-3 (Žin., 2011, Nr. 3-99)

keitimas 2014-09-30 įsakymas Nr. D1-793 (TAR 2014-10-01 Nr. 2014-13359)

60

STR 2.05.03:2003


STR 2.05.03:2003 aktuali redakcija

Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

2003 05 15 Įsakymas Nr.231 (Žin., 2003 Nr.59-2682)

keitimas 2013-07-12 įsakymas Nr. D1-516 (Žin., 2013, Nr.77-3893)

61

STR 2.05.04:2003

 

STR 2.05.04:2003 aktuali redakcija

 

STR 2.05.04:2003 (13) priedas

 

Poveikiai ir apkrovos.

2003 05 15 Įsakymas Nr.233 (Žin., 2003 Nr.59-2683)

keitimas 2005-12-20 įsakymas Nr. D1-622 (Žin., 2006, Nr.17-621)

 

62

STR 2.05.05:2005

 

STR 2.05.05:2005 aktuali redakcija be p.v.

 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

2005-01-26 įsakymas

Nr. D1-44 (Žin., 2005, Nr. 17-550)

keitimas 2005-03-21 įsakymas Nr. D1-157 (Žin., 2005, Nr. 98-3711) (Praktinio taikymo vadovas I dalis)

keitimas 2006-02-21 įsakymas Nr. D1-92 (Žin., 2006, Nr. 26-872) (Praktinio taikymo vadovas II dalis)

keitimas 2009-10-23 įsakymas Nr. D1-622 (Žin., 2009, Nr.131-5712)

63

STR 2.05.06:2005

 

Aliumininių konstrukcijų projektavimas.

2005-03-17 įsakymas Nr. D1-152 (Žin.,2005, Nr. 39-1282)

 

64

STR 2.05.07:2005

 

Medinių konstrukcijų projektavimas

 

2005-02-10

įsakymas Nr. D1-79 (Žin., 2005, Nr. 25-818)

 

65

STR 2.05.08:2005

 

Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

2005-02-18 įsakymas Nr. D1-101 (Žin., 28-895)

keitimas 2005-12-12 įsakymas Nr. D1-595 (Žin., 2006, Nr. 1-4)(praktinio taikymo vadovas 6 priedas)

keitimas 2006-04-28 įsakymas Nr. D1-207 (Žin., 2006, Nr. 56-2004)(praktinio taikymo vadovas) (praktinio taikymo vadovas 7 priedas)

keitimas 2007-11-29 įsakymas Nr. D1-642 (Žin., 2007, Nr. 133-5409) (praktinio taikymo vadovas 8 priedai)

66

STR 2.05.09:2005

 

Mūrinių konstrukcijų projektavimas

 

2005-01-20

įsakymas Nr. D1-38

(Žin., 2005, Nr. 14-443, atitaisymas Nr. 16)

 

67

STR 2.05.10:2005

 

Armocementinių konstrukcijų projektavimas

 

2005-02-08 įsakymas Nr. D1-72 (Žin., 2005, Nr. 22-708)

 

 

68

STR 2.05.11:2005

 

Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

2005-02-11

įsakymas Nr. D1-84

(Žin., 2005, Nr. 24-788)

 

69

STR 2.05.12:2005

 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas

2005-02-18

įsakymas Nr. D1-100

(Žin., 2005, Nr. 28-893)

 

70

STR 2.05.13:2004

 

Statinių konstrukcijos grindys

 

2004-03-23

įsakymas Nr.D1-127 (Žin.,2004, Nr. 56-1949)

 

71

STR 2.05.14:2005

 

Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas.

2005-03-09 įsakymas Nr. D1-141 (Žin., 2005, Nr. 36-1189)

 

72

STR 2.05.15:2004

 

Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos

2004-08-18 įsakymas Nr. D1-438 (Žin., 2004, Nr. 130-4681)

 

73

STR 2.05.17:2005

 

Gruntinių medžiagų užtvankos

 

2005-12-21 įsakymas Nr. D1-627 (Žin., 2006, Nr. 19-664)

 

74

STR 2.05.18:2005

 

Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos

 

2005-12-21 įsakymas Nr. D1-628 (Žin., 2006., Nr. 23-758)

 

 

75

STR 2.05.19:2005

 

Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai.

 

2005-09-22 įsakymas Nr. D1-458 (Žin., 2005, Nr. 116-4215)

 

 

76

STR 2.05.20:2006

 

STR 2.05.20:2006 aktuali redakcija

Langai ir išorinės įėjimo durys

 

2006-02-01 įsakymas Nr. D1-62 (Žin., 2006., Nr.18-643)

keitimas 2009-12-02 įsakymas Nr. D1-728 (Žin., 2009, Nr. 145-6456)

kaitimas 2013-07-11 įsakymas Nr. D1-513 (Žin., 2013, Nr. 75-3798)

 

77

STR 2.06.02:2001 

 

Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai.

 

2001 06 23

2001 06 15 AM įsakymas Nr. 319

(Žin., 2001, Nr. 53-1899)

 

78

STR 2.06.04:2014

 

STR 2.06.04:2014 aktuali redakcija

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.

2015-01-01

2014-06-17

Įsakymas Nr. D1-533 (TAR, Nr. 2014-0769)

keitimas 2014-12-22 įsakymas Nr. D1-1059 (TAR, Nr. 2014-20578)

79

STR 2.07.01:2003

 

STR 2.07.01:2003 aktuali redakcija

 

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.

2003 07 21 AM įsakymas Nr. 390

(Žin., 2003, Nr. 83-3804)

keitimas 2009-03-25 įsakymas Nr. D1-118 (Žin., 2009, 35-1348)

80

STR 2.09.02:2005

 

STR 2.09.02:2005 aktuali radakcija

 

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

2005-06-09, įsakymas Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729)

 atitaisymas (Žin., 2005.09.15, Nr. 111)

keitimas 2006-03-22 įsakymas Nr. D1-125 (Žin., 2006 Nr. 33-1195)

keitimas 2006-12-20 įsakymas Nr. D1-602 (Žin., 2006, Nr. 145-5552)

keitimas 2009-12-28 įsakymas Nr. D1-817 (Žin.,2009 Nr.157-7115)

keitimas 2013-12-09 įsakymas Nr. D1-910 (Žin., 2013, Nr. 128-6543)

keitimas 2015-03-23 įsakymas Nr. D1-234 (TAR, 2015-04289)

81

STR 2.09.04:2008

 

 

Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui

2008 05 12
įsakymas Nr. D1-248 (Žin. 2008, Nr.58-2185)

 

82

STR 3.01.01:2002  

 

STR 3.01.01:2002 aktuali redakcija

Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka.

2002 07 01

2002 05 06 AM įsakymas Nr. 228 (Žin., 2002, Nr.

55-2205)

keitimas 2014-12-05 įsakymas Nr. D1-1000 (TAR, Nr. 2014-19125)

Sudarė Vida Linkienė,

Tel 266 35 82,el. paštas v.linkiene@am.lt


Priedai: