Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

Per posėdį Vilniuje – visoms ES šalims aktualios urbanistinės temos

2013-11-22BFL nuotr.
Vakar Vilniuje vyko jungtinis ES šalių valstybės valdymo institucijų generalinių direktorių, atsakingų už urbanistinio vystymo ir teritorinės sanglaudos ir erdvinio vystymo sritis, neformalus posėdis. Jame dalyvavo ES narių, taip pat šalių, siekiančių narystės ES, Jungtinių Tautų „HABITAT“ programos, tarptautinių organizacijų, veikiančių urbanistinės plėtros ir teritorijų planavimo srityse, atstovai.

Posėdžio dalyvius pasveikino aplinkos viceministrė Daiva Matonienė. Aptardama Lietuvos iškeltas problemas, viceministrė pabrėžė, kad būtina šalims veikti bendrai ir suderinti veiksmus, atkreipė dėmesį į sprendimų nuoseklumo urbanistinio vystymo ir teritorinės sanglaudos, erdvinio vystymo srityse svarbą. Kaip tik todėl už šias sritis atsakingus generalinius direktorius Lietuva sukvietė į bendrą posėdį. Viceministrė taip pat pažymėjo ES šalių urbanistinio ir erdvinio vystymo nuostatų ir visos ES bendrų politinių nuostatų dermės reikšmę.

Tarp posėdžio metu aptartų temų – ir Lietuvos iškelta tema apie teritorinį migracijos poveikį miestų plėtrai, teritorinei sanglaudai ir erdviniam vystymui, būtinybę tokiomis aplinkybėmis užtikrinti, kad veiksmingai funkcionuotų miestų vidinės struktūros, urbanistiniai centrai ir jų tinklai. Taip pat buvo aptarta ES urbanistinės darbotvarkės kūrimo reikmė ir bendradarbiavimas su JT „HABITAT“ programa dėl jos numatomos 2016 m. rengti „Naujos urbanistinės darbotvarkės XXI amžiui“, ES teritorijų darbotvarkę įgyvendinančių veiksmų plano realizavimo eiga ir poreikis atnaujinti jo priemones, atsižvelgus į tai, kad labai svarbu mažinti neigiamą teritorinį migracijos poveikį miestų plėtrai, teritorinei sanglaudai ir erdviniam vystymui, užtikrinant miestų efektyvų funkcionavimą, šalių ir visos ES konkurencingumą.

„Šis posėdis svarbus visoms ES valstybėms. Jo dalyviai įvertino Lietuvos iškeltų temų aktualumą ir jų šalims. Generaliniai direktoriai vieningai pritarė pasiūlymui rengti ES urbanistinę darbotvarkę“, – sakė posėdžiui pirmininkavęs Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius Marius Narmontas.

Posėdžio dalyviai taip pat diskutavo dėl „ESPON“ programos, kurios tikslas – grindžiant moksliniais tyrimais, padėti formuoti strategines politinių sprendimų nuostatas, ateities. Sutarta dėl šios programos principinių tolesnio rengimo nuostatų.

Visuomenės informavimo skyrius
2013-11-22