Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Statybos techniniai reglamentai

Tik galiojančių statybos techninių reglamentų sąvadas (2018-10-08)

2016-03-17

 

Tik galiojančių statybos techninių reglamentų sąvadas (2018-10-08)

 

Eil.

Reglamento šifras

Pavadinimas

Įsakymo Nr.

Keitimai

 

 

 

STR 1

 

1

STR 1.01.01:2005

 

“Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai”

2005-05-05

isakymas Nr. D1-233/ĮV-196

(Žin., 2005., Nr. 60-2140)

 

2

STR 1.01.02:2016

 

 

„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

2016-10-10 įsakymas Nr. D1-669 (TAR, Nr. 2016-24939)

 

3

STR 1.01.03:2017

 

STR 1.01.03:2017 suvestinė redakcija

„Statinių klasifikavimas“

2016-10-27 įsakymas Nr. D1-713 (TAR, Nr. 2016-27168)

keitimas 2017-11-29 įsakymas Nr. D1-962 (TAR, 2017-11-30 Nr. 19072)

4

STR 1.01.04:2015

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

2015-12-10 įsakymas Nr. D1-901 (TAR, 2015-19649)

 

 

5

 STR 1.01.08:2002

 

STR 1.01.08:2002 suvestinė redakcija

„Statinio statybos rūšys“

2002 12 05 įsakymas Nr. 622 (Žin., 2002 Nr. 119-5372)

Keitimas 2004-03-25 įsakymas Nr. D1-132 (Žin., 2004, Nr. 50-1685)

keitimas 2009-12-28 įsakymas Nr. D1-816 (Žin., 2009, Nr. 157-7114)

keitimas 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-824 (Žin., 2010, Nr. 116-5942)

keitimas 2011-12-22 įsakymas Nr. D1-1006 (Žin.2011, Nr. 165-7878)

keitimas 2012-05-02 įsakymas Nr. D1-385 (Žin., 2012, 52-2602)

keitimas 2013-09-03 įsakymas Nr. D1-653 (Žin., 2013, Nr. 94-4715)

keitimas 2018-06-19 AM įsakymas (2018-06-20, Nr. 10128)

6

STR 1.02.01:2017

 

STR 1.02.01:2017 suvestinė redakcija

„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

2016-12-12 įsakymas Nr. D1-880 (TAR, Nr. 16-28703)

keitimas 2017-05-04 įsakymas Nr. D1-364 (TAR 2017-05-05 Nr.7703)

7

STR 1.02.09:2011

 

STR 1.02.09: 2011 suvestinė redakcija

 

 

„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“

2012-01-01

2011-12-14 įsakymas Nr. D1-972

 (Žin., 2006, Nr. 2-19; 2011, Nr. 157-7448)

keitimas 2012-10-15 įsakymas Nr. D1-835 (Žin., 2012, Nr. 120-6043) įsigaioja 2013-01-09

 

keitimas 2015-04-24 įsakymas Nr. D1-334 (TAR, 2015-06220)

8

STR 1.03.01:2016

 

STR 1.03.01:2016 suvestinės redakcija

„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

2016-11-11 įsakymas Nr. D1-748 (TAR Nr. 2016-26719)

keitimas 2017-04-18 įsakymas Nr. D1-321 (TAR 2017-04-19, Nr. 6574)

9

STR 1.04.02:2011

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

2012 01 07

2011-12-29 įsakymas Nr. D1-1053

(Žin., 2012,Nr. 5-144)

 

10

STR 1.04.03:2012

 

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“

2012-02-28, Nr. D1-183

(Žin., 2012, Nr. 32-1503)

 

11

STR 1.04.04:2017

 

STR 1.04.04:2017 suvestinė redakcija

 

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2017-01-06 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-22

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738 (TAR, Nr. 2016-26687)

keitimas 2018-03-29 įsakymas Nr. D1-244 (TAR, 2018-03-30, Nr. 4955)

keitimas 2018-07-12 AM įsakymas Nr. D1-675 (TAR, 2018-07-12, Nr. 11880)

12

STR 1.05.01:2017

 

STR 1.05.01:2017 suvestinė redakcija

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878 (TAR, Nr. 2016-28700

keitimas 2017-09-18 AM įsakymas Nr. D1-777 (TAR, 2017-09-19 Nr. 14814)

keitimas 2018-02-05 AM įsakymas Nr. D1-80 (TAR, 2018-02-05 Nr. 2018-01776)

keitimas 2018-05-10 įsakymas Nr. D1-382 (TAR, 2018-05-11, Nr. 7621)

keitimas 2018-07-23 AM įsakymas Nr. D1-696 (įsigalioja 2018-11-01, TAR, 2018-07-23, Nr. 12284)

13

STR 1.06.01:2016

 

STR 1.06.01:2016 suvestinė redakcija

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228)

keitimas 2018-05-10 AM įsakymas Nr. D1-382 (TAR, 2018-05-11, Nr. D1-382)

keitimas 2018-06-06 AM įsakymas Nr. D1-582 (TAR, Nr. 10580)

14

STR 1.07.03:2017.

 

STR 1.07.03:2017 suvestinė redakcija

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“

2016-12-30 įsakymas Nr. D1-971 (TAR, Nr. 2016-30156)

keitimas 2018-05-03 įsakymas Nr. D1-355 (TAR, 2018-05-07, Nr. 7325)

keitimas, 2018-06-26 AM įsakymas Nr. D1-584 (TAR, 2018-06-28, Nr. 10726)

15

STR 1.12.06:2002

STR 1.12.06:2002 suvestinė redakcija

„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

2003 07 01
2002 10 30
įsakymas Nr.565 (Žin. 2002, Nr. 109-4837)  

keitimas 2002 12 04 AM įsakymas Nr.618 ( Žin. 2002, Nr. 119-5370 )

keitimas 2003 01 16 AM įsakymas Nr.21 (Žin., 2003, Nr.10-374)

 

 

 

STR 2

 

16

STR 2.01.01(1):2005

 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

2005-09-21 įsakymas Nr. D1-455

(Žin., 2005, Nr. 115-4195)

 

17

STR 2.01.01(2):1999

STR 2.01.01(2):1999 suvestinė redakcija

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

2000 03 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424)

ketimas, 2002-09-25, įsakymas Nr. 497 (Žin., 2002, Nr. 96-4233)

18

STR 2.01.01(3):1999

STR 2.01.01(3):1999 suvestinė redakcija

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

2000 02 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215)

Keitimas 2002 10 21 AM įsakymas Nr. 549 (Žin. 2002, Nr. 106-4776)

19

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

 

2007-12-27 įsakymas Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34)

 

20

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.

 

2008-03-12 įsakymas Nr. D1-132 (Žin., 2008., Nr. 35-1256)

 

21

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

2008-03-12 įsakymas Nr. D1-131 (Žin., 2008., Nr. 35-1255)

 

22

STR 2.01.02:2016

Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

2016-11-11 įsakymas Nr. D1-754 (TAR, Nr. 2016-27896)

Keitimas, 2017-09-18įsakymas Nr. D1-774 (TAR, 2017-09-19 Nr. 14813)

23

STR 2.01.05:2003

 

Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai.

2003-04-04 įsakymas Nr. 171

(Žin., 2003, Nr. 37-1635)

atitaisymas (Žin., 2003.04.25 Nr. 39 pakeistas reglamento šifras)

2011-02-08 PAGD įsakymas Nr. 1-52 „Dėl slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 18-909)

24

STR 2.01.06:2009

Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

2009-11-27 įsakymas Nr. D1-693 (Žin., 2009, Nr. 138-6095)

 

25

 STR 2.01.07:2003

 

STR 2.01.07:2003 suvestinė redakcija

Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

 

2003 07 17
AM įsakymas Nr. 387 ( Žin. 2003, Nr. 79 – 3614 )

keitimas 2007-12-22 įsakymas Nr. D1-696 (Žin., 2007, Nr. 138-5691) 1 priedas

26

STR 2.01.08:2003

 

STR 2.01.08:2003 suvestinė redakcija

Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas

2003 06 30 Įsakymas Nr.325 (Įsigalioja nuo 2004 01 01 Žin. 2003 Nr. 90-4086)

keitimas 2005-12-29 įsakymas Nr. D1-652 (Žin., 2006, Nr. 2-22)

 

27

STR 2.01.10:2007

 

STR 2.01.10:2007 suvestinė redakcija

 

Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos

2007-04-17 įsakymas Nr. D1-219 (Žin., 2007, Nr. 43-1651

keitimas 2009-09-17 įsakymas Nr. D1-551 (Žin., 2009, Nr. 113-4834)

 

28

STR 2.01.11:2012

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos

 

2012-03-07 įsakymas Nr. D1-212 (Žin., 2012, Nr. 30-1417)

keitimas 2016-06-27 įsakymas Nr. D1-454 (TAR, Nr. 2016-17809)

29

STR 2.02.01:2004

 

STR 2.02.01:2004 suvestinė redakcija

 

 

 

Gyvenamieji pastatai

 

2004-02-13

2003-12-24 įsakymas Nr. 705 (Žin., 2004, Nr.23-721)

 

keitimas 2004-03-23 įsakymas Nr. D1-128 (Žin., 2004, Nr.50-1683)

keitimas 2004-07-14 Nr. D1-384 (Žin., 2004, Nr. 116-4347)

keitimas 2004-07-27 įsakymas Nr. D1-419 (Žin.,2004, Nr. 120-4442)

Atitaisymas, 2004-08-10, Žin., 2004, Nr. 126

keitimas 2005-05-04 įsakymas Nr. D1-230 (Žin., 2005, Nr. 58-2030)

Atitaisymas 2006-02-25, Žin., 2006., Nr. 24

keitimas 2007-01-31 įsakymas Nr. D1-74 (Žin., 2007, Nr. 16-597)

keitimas 2009-04-01 įsakymas Nr. D1-128 (Žin.,2009, Nr. 39-1492)

keitimas 2009-04-27 įsakymas Nr. D1-223 (Žin., 2009, Nr. 48-1915)

keitimas 2009-06-03 įsakymas Nr. D1-306 (Žin., 2009, Nr. 69-2816)

2011-02-22 PAGD įsakymas Nr. 1-64 „Dėl gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138) įsigalioja nuo balandžio 15 d.

keitimas 2012-10-04 įsakymas Nr. D1-802 (Žin., 2012., Nr. 116-5894)

keitimas 2013-09-05 įsakymas Nr. D1-658 (Žin., 2013, Nr. 95-4735)

keitimas 2014-11-13 įsakymas Nr. D1-906 (TAR, Nr. 2014-16982)

keitimas 2015-12-04 įsakymas Nr. D1-894 (TAR 2015-19581)

keitimas 2016-01-13 įsakymas Nr. D1-24 (TAR 2016, Nr. 1142) įsigalios 2016-04-01

keitimas 2016-06-29 įsakymas Nr. D1-460 (TAR, Nr. 2016-18164)

keitimas 2018-04-19 įsakymas Nr. D1-314 (TAR, 2018-04-19, Nr. 6328)

30

STR 2.02.02:2004

 

STR 2.02.02:2004 suvestinė redakcija

Visuomeninės paskirties statiniai

 

2004-02-27

įsakymas Nr. D1-91 (Žin.,2004,Nr. 54-1851)

keitimas 2004-08-03 įsakymas Nr. D1-422 (Žin., 2004, Nr. 125-4519)

Keitimas 2005-08-05 įsakymas Nr. D1-390 (Žin., 2005, Nr. 96-3612)

keitimas2006-02-13 įsakymas Nr. D1-72 (Žin., 2006, Nr. 22-711)

2011-01-17 PAGD įsakymas Nr. 1-41“Dėl visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 8-378)

keitimas 2011-02-18 įsakymas Nr. D1-139 (Žin., 2011, Nr. 22-1088)

keitimas 2013-09-05 įsakymas Nr. D1-660 (Žin., 2013, Nr. 95-4737)

keitimas 2014-01-22 įsakymas Nr. D1-54 (TAR 2014-01-22, Nr. 2014-402)

keitimas 2015-12-04 įsakymas Nr. D1-893 (TAR 2015-19582)

keitimas 2016-06-27 įsakymas Nr. D1-453 (TAR, Nr. 2016-17743)

31

STR 2.02.03:2003

 

Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos.

 

2004-01-01

2003-11-15

įsakymas Nr. 565

(Žin., 2003, Nr. 119-5449)

 

32

STR 2.02.04:2004

 

STR 2.02.04:2004 suvestinė redakcija

Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos

 

2004-03-31

įsakymas Nr. D1-156

 (Žin., 2004, Nr. 104-3848)

atitaisymas (Žin., 2004, Nr.166)

33

STR 2.02.05:2004

 

STR 2.02.05:2004 suvestinė redakcija

Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos.

 

2004-07-08

įsakymas Nr. D1-376

(Žin., 2004, Nr. 116-4346).

atitaisymas (Žin., 2004, Nr.166)

keitimas 2015006-26 įsakymas Nr. D1-506 (TAR, Nr. 2015-10548)

34

STR 2.02.06:2004

 

Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos.

 

2004-10-18

įsakymas Nr. D1-538

(Žin., 2004, Nr. 154-5624)

 

35

STR 2.02.07:2012

 

STR 2.02.07:2012 Suvestinė redakcija

Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

2012-04-23 įsakymas Nr. D1-344 (Žin., 2004, Nr. 54-1852; 2012, Nr. 50-2494)

 

36

STR 2.02.08:2012

 

STR 2.02.08:2012 suvestinė redakcija

 

Automobilių saugyklų projektavimas

2012-04-23 įsakymas Nr. D1-345 (Žin., 2005, Nr. 24-787; 2012, Nr. 50-2495)

 

37

STR 2.02.09:2005

 

STR 2.02.09:2005 suvestinė redakcija

Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.

2005-07-01 įsakymas Nr. D1-338 (Žin., 2005, Nr. 93-3464, 2010, Nr. 60-2976)

keitimas 2009-12-11 įsakymas Nr. D1-781(Žin., 2009, Nr. 149-6689)

keitimas 2010-05-21 įsakymas Nr. D1-425 (Žin.,2010, Nr. 60-2976)

2011-02-22 PAGD įsakymas Nr. 1-64 „Dėl gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138) įsigalioja nuo balandžio 15 d.

keitimas 2011-03-14 įsakymas Nr. D1-220 (Žin., 2011, Nr. 32-1516, Nr. 35))

keitimas 2012-06-26 įsakymas Nr. D1-537 (Žin., 2012, Nr. 74-3850)

keitimas 2013-09-05 Nr. D1-659 (Žin., 2013, Nr. 95-4736)

2013-10-25 įsakymas Nr. D1-795 (Žin., 2013, Nr. 114-5692)

keitimas 2014-11-07 įsakymas Nr. D1-892 (TAR, Nr. 2014-16609)

keitimas 2015-11-04 įsakymas Nr. D1-800 (TAR 2015-17673)

keitimas 2016-07-14 įsakymas Nr. D1-495 (TAR, Nr. 2016-20567)

ketimas 2018-02-06 AM įsakymas Nr. D1-87 (TAR, 2018-02-07, Nr. 1906)

38

 

STR 2.02.11:2004

 

Šaldomieji pastatai ir patalpos.

 

2004-07-05 Nr. D1-370

(Žin., 2004, Nr. 108-4060)

 

39

 

STR 2.03.01:2001 

 

STR 2.03.01:2001 suvestinė redakcija

Statiniai ir teritorijos.

Reikalavimai žmonių su negalia

reikmėms.

2001 06 23

2001 06 14 AM įsakymas Nr. 317

(Žin., 2001, Nr.53-1898)

keitimas 2006-12-20 įsakymas Nr. D1-604 (Žin., 2006, Nr. 145-5554)

keitimas 2008-12-04 įsakymas Nr. D1-652 (Žin., 2008, Nr. 143-5743)

keitimas 2009-10-27 įsakymas Nr. D1-624 (Žin., 2009, Nr. 130-5655)

keitimas 2010-05-04 įsakymas Nr. D1-359 (Žin., 2010, Nr. 52-2582)

40

STR 2.03.02:2005

 

STR 2.03.02:2005 suvestinė redakcija

Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas

2005-06-17 įsakymas Nr. D1-309 (Žin., 2005, Nr. 80-2908)

keitimas 2011-11-05 įsakymas Nr. D1-851 (Žin., 2011, Nr. 134-6384)

2012-05-16 įsakymas Nr. D1-411 (Žin., 2012, Nr. 58-2917)

keitimas 2017-07-24 įsakymas Nr. D1-621 (TAR 2017-08-24, Nr. 13587)

41

STR 2.03.03:2005

 

Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos.

2005-09-26 įsakymas Nr.D1-466 (Žin., 2005, Nr. 117-4255)

 

 

42

STR 2.05.02:2008

 

STR 2.05.02:2008 suvestinė redakcija

Statinių konstrukcijos. Stogai.

 

2008-10-27 įsakymas

Nr. D1-571 (Žin., 2008, Nr. 130-4997)

keitimas 2011-01-04 įsakymas Nr. D1-3 (Žin., 2011, Nr. 3-99)

keitimas 2014-09-30 įsakymas Nr. D1-793 (TAR 2014-10-01 Nr. 2014-13359)

43

STR 2.05.03:2003


STR 2.05.03:2003 suvestinė redakcija

Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

2003 05 15 Įsakymas Nr.231 (Žin., 2003 Nr.59-2682)

keitimas 2013-07-12 įsakymas Nr. D1-516 (Žin., 2013, Nr.77-3893)

44

STR 2.05.04:2003

 

STR 2.05.04:2003 suvestinė redakcija

 

 

Poveikiai ir apkrovos.

2003 05 15 Įsakymas Nr.233 (Žin., 2003 Nr.59-2683)

keitimas 2005-12-20 įsakymas Nr. D1-622 (Žin., 2006, Nr.17-621)

 

45

STR 2.05.05:2005

 

STR 2.05.05:2005 suvestinė redakcija

 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

2005-01-26 įsakymas

Nr. D1-44 (Žin., 2005, Nr. 17-550)

keitimas 2005-03-21 įsakymas Nr. D1-157 (Žin., 2005, Nr. 98-3711) (Praktinio taikymo vadovas I dalis)

keitimas 2006-02-21 įsakymas Nr. D1-92 (Žin., 2006, Nr. 26-872) (Praktinio taikymo vadovas II dalis)

keitimas 2009-10-23 įsakymas Nr. D1-622 (Žin., 2009, Nr.131-5712)

46

STR 2.05.06:2005

 

Aliumininių konstrukcijų projektavimas.

2005-03-17 įsakymas Nr. D1-152 (Žin.,2005, Nr. 39-1282)

 

47

STR 2.05.07:2005

 

Medinių konstrukcijų projektavimas

 

2005-02-10

įsakymas Nr. D1-79 (Žin., 2005, Nr. 25-818)

 

48

STR 2.05.08:2005

 

STR 2.05.08:2005 suvestinė redakcija

Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

2005-02-18 įsakymas Nr. D1-101 (Žin., 28-895)

keitimas 2005-12-12 įsakymas Nr. D1-595 (Žin., 2006, Nr. 1-4)(praktinio taikymo vadovas 6 priedas)

keitimas 2006-04-28 įsakymas Nr. D1-207 (Žin., 2006, Nr. 56-2004)(praktinio taikymo vadovas) (praktinio taikymo vadovas 7 priedas)

keitimas 2007-11-29 įsakymas Nr. D1-642 (Žin., 2007, Nr. 133-5409) (praktinio taikymo vadovas 8 priedai)

49

STR 2.05.09:2005

 

Mūrinių konstrukcijų projektavimas

 

2005-01-20

įsakymas Nr. D1-38

(Žin., 2005, Nr. 14-443, atitaisymas Nr. 16)

 

50

STR 2.05.10:2005

 

Armocementinių konstrukcijų projektavimas

 

2005-02-08 įsakymas Nr. D1-72 (Žin., 2005, Nr. 22-708)

 

 

51

STR 2.05.11:2005

 

Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

2005-02-11

įsakymas Nr. D1-84

(Žin., 2005, Nr. 24-788)

 

52

STR 2.05.12:2005

 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas

2005-02-18

įsakymas Nr. D1-100

(Žin., 2005, Nr. 28-893)

 

53

STR 2.05.13:2004

 

Statinių konstrukcijos grindys

 

2004-03-23

įsakymas Nr.D1-127 (Žin.,2004, Nr. 56-1949)

 

54

STR 2.05.14:2005

 

Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas.

2005-03-09 įsakymas Nr. D1-141 (Žin., 2005, Nr. 36-1189)

 

55

STR 2.05.15:2004

 

Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos

2004-08-18 įsakymas Nr. D1-438 (Žin., 2004, Nr. 130-4681)

 

56

STR 2.05.17:2005

 

Gruntinių medžiagų užtvankos

 

2005-12-21 įsakymas Nr. D1-627 (Žin., 2006, Nr. 19-664)

 

57

STR 2.05.18:2005

 

Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos

 

2005-12-21 įsakymas Nr. D1-628 (Žin., 2006., Nr. 23-758)

 

 

58

STR 2.05.19:2005

 

Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai.

 

2005-09-22 įsakymas Nr. D1-458 (Žin., 2005, Nr. 116-4215)

 

 

59

STR 2.05.20:2006

 

STR 2.05.20:2006 suvestinė redakcija

Langai ir išorinės įėjimo durys

 

2006-02-01 įsakymas Nr. D1-62 (Žin., 2006., Nr.18-643)

keitimas 2009-12-02 įsakymas Nr. D1-728 (Žin., 2009, Nr. 145-6456)

kaitimas 2013-07-11 įsakymas Nr. D1-513 (Žin., 2013, Nr. 75-3798)

 

60

STR 2.05.21:2016

Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai.

2016-07-04

Įsakymas Nr. D1-468

(TAR, Nr. 2016-19388)

 

61

STR 2.06.02:2001 

 

Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai.

 

2001 06 23

2001 06 15 AM įsakymas Nr. 319

(Žin., 2001, Nr. 53-1899)

 

62

STR 2.06.04:2014

 

STR 2.06.04:2014 suvestinė redakcija

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.

2015-01-01

2014-06-17

Įsakymas Nr. D1-533 (TAR, Nr. 2014-07690)

keitimas 2014-12-22 įsakymas Nr. D1-1059 (TAR, Nr. 2014-20578)

keitimas 2016-12-01 įsakymas Nr. D1-839 (TAR, Nr. 2016-27965)

keitimas 2017-07-12 įsakymas Nr. D1-603 (TAR,2017-07-25 Nr. 12607)

63

STR 2.07.01:2003

 

STR 2.07.01:2003 suvestinė redakcija

 

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.

2003 07 21 AM įsakymas Nr. 390

(Žin., 2003, Nr. 83-3804)

keitimas 2009-03-25 įsakymas Nr. D1-118 (Žin., 2009, 35-1348)

64

STR 2.09.02:2005

 

STR 2.09.02:2005 suvestinė redakcija

 

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

2005-06-09, įsakymas Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729)

 atitaisymas (Žin., 2005.09.15, Nr. 111)

keitimas 2006-03-22 įsakymas Nr. D1-125 (Žin., 2006 Nr. 33-1195)

keitimas 2006-12-20 įsakymas Nr. D1-602 (Žin., 2006, Nr. 145-5552)

keitimas 2009-12-28 įsakymas Nr. D1-817 (Žin.,2009 Nr.157-7115)

keitimas 2013-12-09 įsakymas Nr. D1-910 (Žin., 2013, Nr. 128-6543)

keitimas 2015-03-23 įsakymas Nr. D1-234 (TAR, 2015-04289)

Sudarė Vida Linkienė,

Tel 266 35 82,el. paštas v.linkiene@am.lt

 

 


Priedai: