Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

Pasikeitė atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir paties šio vertinimo procesus reguliuojantys teisės aktai

2017-11-08BFL nuotr.

Lapkričio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymui ir jo įgyvendinamiesiems teisės aktams, visas poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procesas tapo gerokai paprastesnis, greitesnis ir skaidresnis.

Aplinkos ministro patvirtinti šio įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai – Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas detalizuoja atranką dėl PAV ir patį PAV. Jie apjungė visas PAV procesą reguliuojančias nuostatas, nustatė rengiamų privalomųjų dokumentų turinį ir įforminimo reikalavimus.

Naujasis įstatymas ir minėtieji teisės aktai, kaip pažymėjo Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėja Miglė Masaitytė, taikomi procedūroms, kurios pradėtos jiems jau įsigaliojus. Jeigu planuojamos ūkinės veiklos organizatorius pradėjo vykdyti atrankos dėl PAV ar PAV procedūras dar iki įsigaliojant įstatymui, jis gali jų atsisakyti ir imtis jas vykdyti pagal naujojo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas.

Dabar, kai jau atskirtas atrankos dėl PAV procesas ir pats PAV procesas, nustatytos aiškios PAV dalyvių funkcijos ir kompetencija, sumažėjo galimybių vilkinti laiką teikiant pasiūlymus, išvadas ir priimant sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio. Apribojus PAV subjektų ir Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) teisę kelis kartus teikti pastabas ir pasiūlymus nagrinėjant PAV dokumentus, PAV procesas vyks greičiau. Kadangi naujasis įstatymas nenumato galimybės persvarstyti atrankos išvadą, sutrumpėja atranka dėl PAV. Gavusi atrankos informaciją, apie ją per 3 darbo dienas AAA turi paskelbti visuomenei savo tinklalapyje, o PAV subjektams raštu pranešti apie galimybes su ja susipažinti. Išvadas ir pasiūlymus galima pateikti per 10 darbo dienų. Jeigu per tą laiką jų negaunama, laikoma, kad PAV subjektai ir suinteresuota visuomenė jų neturi.

Nebelikus pareigos planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams viešinti atrankos išvadą, sumažėjo administracinė našta ūkio subjektams. AAA priimtą atrankos išvadą turi paskelbti visuomenei savo tinklalapyje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos priėmimo. Ši išvada įsigalioja tuoj pat po jos paskelbimo šiame tinklalapyje, ir ūkinės veiklos organizatoriai gali iš karto kreiptis į kitas institucijas leidimui gauti.

Apie planuojamos ūkinės veiklos PAV visuomenę nustatyta tvarka turi informuoti šios veiklos organizatoriaus įgaliotas PAV dokumentų rengėjas ir AAA. PAV programą privalu viešinti 10 darbo dienų, PAV ataskaitą – 30 darbo dienų (20 dienų iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita ir 10 dienų nuo pranešimo paskelbimo AAA tinklalapyje). PAV procesas sutrumpėjo ir todėl, kad visuomenė ir PAV subjektai apie parengtą PAV programą informuojami vienu metu – nebereikia laukti 10 darbo dienų, kol pasibaigs programos viešinimo procedūros.

Viešųjų ryšių skyrius

2017-11-08