Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Daugiabučių namų valdymas ir priežiūra

Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinės formos

2004-11-18

(Žin., 2001, Nr.98-3500; 2012, Nr. 76-3955)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO IR STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠO PAVYZDINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO
2001 m. lapkričio 15 d. Nr. 554

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-553 (Žin., 2012, Nr. 76-3955) redakcija, įsigalioja nuo 2012 m. liepos 1 d.)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440) 6 straipsnio 5 dalimi:
1. T v i r t i n u Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo pavyzdinę formą (pridedama).
2. T v i r t i n u Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinę formą (pridedama).
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.”
Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas

Priedai: