Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Statybos techniniai reglamentai

Tik galiojančių statybos techninių reglamentų sąvadas(2012-10-16

2012-01-23 Vida Linkienė, tel. 2663582

 

Tik galiojančių statybos techninių reglamentų sąvadas (2012-10-16)

 

Eil.

Reglamento šifras

Pavadinimas

Įsigaliojo

Keitimai

 

 

 

STR 1

 

1

STR 1.01.01:2005

 

“Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai”

2005-05-05

isakymas Nr. D1-233/ĮV-196

(Žin., 2005., Nr. 60-2140)

 

2

STR 1.01.04:2002  

 

STR 1.01.04:2002 aktuali redakcija

 

STR 1.01.04:2002 (EN)

„Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“

2002 07 01

2002 04 18 AM įsakymas Nr. 187 (Žin., 2002, Nr. 54-2140)

Keitimas 2003 05 19 įsakymas Nr. 236 (Žin., 2003, Nr.51-2295)

3

STR 1.01.05:2007

 

 

 

„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

2007 12 14

2007 12 06 įsakymas Nr. D1-665 (Žin., 2007, Nr 131-5326)

 

4

STR 1.01.06:2010

 

STR 1.01.06:2010 aktuali redakcija

 

„Ypatingi statiniai“

2010-10-01

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-813 (Žin., 2010, Nr. 115-5904)

 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-814 nustatantis reglamento negaliojimą(Žin., 2010, Nr. 2010, Nr. 115-5905)

keitimas 2011-07-07 įsakymas Nr. D1-551 (Žin., 2011, Nr. 88-4222)

2012-03-27 įsakymas Nr. D1-262 (Žin., 2012, Nr. 37-1871)

 

5

STR 1.01.07:2010

 

STR 1.01.07:2010 aktuali redakcija

„Nesudėtingi statiniai“

 2010-10-01

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903)

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-814 nustatantis reglamento negaliojimą(Žin., 2010, Nr. 2010, Nr. 115-5905)

keitimas 2011-07-19 įsakymas Nr. D1-582 (Žin., 2011, Nr. 96-4531)

keitimas 2012-02-27 įsakymas Nr. D1-167 (Žin., 2012, Nr. 26-1202)

Atitaisymas (Žin., 2012, Nr. 30)

6

 STR 1.01.08:2002

 

STR 1.01.08:2002 aktuali redakcija

„Statinio statybos rūšys“

2002 12 05 įsakymas Nr. 622 (Žin., 2002 Nr. 119-5372)

Keitimas 2004-03-25 įsakymas Nr. D1-132 (Žin., 2004, Nr. 50-1685)

keitimas 2009-12-28 įsakymas Nr. D1-816 (Žin., 2009, Nr. 157-7114)

keitimas 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-824 (Žin., 2010, Nr. 116-5942)

keitimas 2011-12-22 įsakymas Nr. D1-1006 (Žin.2011, Nr. 165-7878)

keitimas 2012-05-02 įsakymas Nr. D1-385 (Žin., 2012, 52-2602)

7

STR 1.01.09:2003

 

STR 1.01.09:2003 aktuali redakcija

„Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“

2003 06 11 Įsakymas Nr.289 (Žin., 2003 Nr.58-2611)

keitimas 2008-10-17 įsakymas Nr. D1-547 (Žin., 2008, Nr. 123-4691)

keitimas 2009-03-26 įsakymas Nr. D1-120 (Žin., 2009, Nr. 35-1350)

8

STR 1.02.06:2012

 

STR 1.02.06:2012 aktuali redakcija

 

 

STR 1.02.06:2006 (EN)

 

„Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

2012-01-06

2011-12-28 įsakymas Nr. D1-1034, (Žin., 2007, Nr. 120-4945; 2012, Nr.3-77)

keitimas 2012-01-27 įsakymas Nr. D1-78 (Žin., 2012, Nr. 15-675)

keitimas 2012-08-14 įsakymas Nr. D1-660 (Žin., 2012, Nr. 97-4969)

9

STR 1.02.07:2012

 

STR 1.02.07:2012 aktuali redakcija

 

 

 

STR1.02.07:2004 (EN)

 

„Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

2012-01-06

2011-12-29

įsakymas Nr. D1-1037,

(Žin., 2004, Nr. 157-5739; 2012, Nr. 3-78)

keitimas 2012-01-27 įsakymas Nr. D1-77 (Žin., 2012, Nr. 15-674)

2012-07-02 įsakymas Nr. D1-564 (Žin., 2012, Nr. 85-4289)

10

 STR 1.02.08:2010

 

STR 1.02.08:2010 aktuali redakcija

„Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, ir specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“

2010-10-01

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-821 (Žin., 2010, Nr. 116-5939)

keitimas 2012-09-26 įsakymas Nr. D1-777 (Žin., 2012, Nr. 113-5753)

11

STR 1.02.09:2011

 

STR 1.02.09:2005 (EN)

„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“

2012-01-01

2011-12-14 įsakymas Nr. D1-972

 (Žin., 2006, Nr. 2-19; 2011, Nr. 157-7448)

 

12

STR 1.03.02:2008

 

STR 1.03.02:2008 (EN)

„Statybos produktų atitikties deklaravimas“

2008-04-17 įsakymas Nr. D1-217 (Žin., 2008, Nr. 47-1764)

 

13

STR 1.03.03:2008

„Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“

 2008-04-17 įsakymas Nr. D1-215 (Žin., 2008, Nr. 47-1762)

 

14

STR 1.04.01:2005

 

„Esamų statinių tyrimai“

 

2005-12-13 įsakymas Nr. D1-603

(Žin., 2006, Nr. 1-5)

 

15

STR 1.04.02:2011

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

2012 01 07

2011-12-29 įsakymas Nr. D1-1053

(Žin., 2012,Nr. 5-144)

 

16

STR 1.04.03:2004

 

„Inžineriniai geologiniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“

2004-11-18, Nr. D1-596

(Žin., 2004, Nr. 172-6353)

 

17

STR 1.05.05:2004

 

STR 1.05.05:2004 aktuali redakcija

NEGALIOJA nuo 2012-08-18

„Statinio projekto aplinkos

apsaugos dalis“

2003-12-24 įsakymas Nr.701

(Žin.,2004, Nr.50-1675)

keitimas 2006-05-22 įsakymas Nr. D1-256 (Žin., 60-2152)

keitimas 2008-09-22 įsakymas Nr. D1-481(Žin., 2008, Nr. 110-4205)

neteko galios 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-657 (Žin., 2012, Nr. 96-4936)

18

STR 1.05.06:2010

 

 

STR 1.05.06:2010 aktuali redakcija

 

„Statinio projektavimas“

2010-10-01

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-808

(Žin., 2010, Nr. 115-5902)

2010-11-13 Atitaisymas(Žin., 2010, Nr.133)

 

keitimas 2010-12-29 įsakymas Nr. D1-1047 (Žin., 2010, Nr. 158-8069)

2011-04-13 atitaisymas (Žin., 2011-04-13, Nr. 45)

keitimas 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-694 (Žin., 2012, Nr. 96-4933)

atitaisymas (Žin., 2012, Nr. 107)

19

STR 1.05.08:2003

„Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai.“

2004 01 01

2003-11-19 įsakymas Nr.568 (Žin., 2003, 122-5541)

atitaisymas (Žin., 2004, Nr. 166)

keitimas 2008-12-05 įsakymas Nr. D1-656 (Žin., 2008, Nr. 143-5747)

20

STR 1.06.03:2002  

 

STR 1.06.03:2002 aktuali redakcija

„Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“

2002 07 01

2002 04 30 AM įsakymas Nr. 214 (Žin., 2002, Nr. 55-2200)

keitimas 2005-12-12 įsakymas Nr. D1-594 (Žin., 2005, Nr. 149-5449)

keitimas 2010-01-04 įsakymas Nr. D1-2 (Žin., 2010, Nr. 4-167)

keitimas 2010-01-26 įsakymas Nr. D1-74 (Žin., 2010, Nr.13-636)

keitimas 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-823 (Žin., 2010, Nr. 116-5941)

keitimas 2011-09-26 įsakymas Nr. D1-739 (Žin., 2011, Nr. 118-5576)

21

STR 1.07.01:2010

 

STR 1.07.01:2010 aktuali redakcija

 

 

 

 

Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašas

„Statybą leidžiantys dokumentai“

2010-10-01

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)

 

 

 

 

2010-10-01

2010-09-28 įsakymas Nr. D1-831/ĮV-488 (Žin., 2010, Nr. 116-5948)

 

keitimas 2011-05-18 įsakymas Nr. D1-410 (Žin., 2011, Nr. 61-2915) įsigalioja nuo 2011-07-01

keitimas 2011-10-11 įsakymas Nr. D1-786 (Žin., 2011, Nr. 124-5893)

atitaisymas (Žin., 2011, Nr. 134)

keitimas 2011-11-18 įsakymas Nr. D1-887 (Žin., 2011, Nr. 142-6679)

keitimas 2012-06-25 įsakymas Nr. D1-529 (Žin., 2012, Nr. 73-3802)

keitimas 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-655 (Žin., 2012, Nr. 96-4934)

22

STR 1.07.02:2005

 

“Žemės darbai”

 

2005-12-21 įsakymas Nr. D1-629

(Žin.,2005, Nr. 151-5569)

 

 

23

STR 1.08.02:2002  

 

STR 1.08.02:2002 aktuali redakcija

„Statybos darbai

 

2002 07 01

2002 04 30 AM įsakymas Nr. 211

(Žin., 2002, 54-2150)

keitimas 2002 09 06 įsakymas nr.469 (Žin., 2002, Nr.91-3907)

Keitimas 2003 03 20 AM įsakymas Nr. 126 ( Žin. 2003 Nr. 33 – 1392 )

2004-07-14 įsakymasNr. D1-387 (Žin., 2004, Nr. 116-4349)

keitimas 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-371 (Žin., 2005, Nr. 93-3473). (statybos darbų žurnalas 4 priedas) Atitaisymas (Žin., 2005, Nr. 95)

2005-08-22 įaskymas Nr. D1-408 (Žin., 2005., Nr. 104-3863)

keitimas 2007-09-03 įsakymas Nr. D1-452 (Žin., 2007, Nr. 95-3843)

keitimas 2008-10-27 įsakymas Nr. D1-566 (Žin., 2008, Nr. 125-4772)

keitimas 2010-01-04 įsakymas Nr. D1-2 (Žin., 2010, Nr. 4-167)

keitimas 2011-01-26 įsakymas Nr. D1-78 (Žin., 2011, Nr. 16-751)

keitimas 2011-05-13 įsakymas Nr. D1-402 (Žin., 2011, Nr.60-2870)

keitimas 2011-09-07 įsakymas Nr. D1-687 (Žin., 2011, Nr. 113-5331)

ketimas 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-651 (Žin., 2012, Nr. 96-4930 įsigalioja nuo 2012-09-01)

24

 STR 1.09.04:2007

 

STR 1.09.04:2007 aktuali redakcija

„Statinio projekto vykdymo priežiūra“

 2007 11 01

2007 10 26 AM įsakymas Nr.D1-542 (Žin., 2007, Nr.112-4588)

keitimas 2009-11-03 įsakymas Nr. D1-653 (Žin.,2009, Nr. 133-5823)

keitimas 2010-09-23 įsakymas Nr. D1-801 (Žin., 2010, Nr. 114-5853)

25

STR 1.09.05:2002 

 

STR 1.09.05:2002 aktuali redakcija 

 

„Statinio statybos techninė priežiūra“

2002 07 01

2002 04 15 AM įsakymas Nr.179 (Žin., 2002, Nr.43-1638)

keitimas 2003 06 11 įsakymas Nr. 303 (Žin., 2003, Nr. 62-2833)

keitimas 2010-09-23 įsakymas Nr. D1-801 (Žin., 2010, Nr. 114-5853)

keitimas 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-652 (Žin., 2012, Nr. 96-4931 įsgalioja nuo 2012-09-01)

26

STR 1.09.06:2010

 

STR 1.09.06:2010 aktuali redakcija

„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

2010-10-01

2010-09-28 įsakymas Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946)

keitimas 2011-07-05 įsakymas Nr. D1-546 (Žin., 2011, Nr. 83-4059)

keitimas 2011-12-21 įsakymas Nr. D1-996 (Žin., 2011, Nr. 165-7876)

27

STR 1.10.01:2002 

 

STR 1.10.01:2002 aktuali redakcija

„Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“

 

2002 07 01

2002 05 07 AM įsakymas Nr.232 (Žin., 2002., Nr. 55-2209)

 keitimas 2004-03-29 įsakymas Nr. D1-143 (Žin., 2004, Nr.52-1747)

keitimas 2008-06-02 įsakymas Nr.D1-295 (Žin., 2008, Nr.65-2480)

keitimas 2010-01-04 įsakymas Nr. D1-2 (Žin., 2010, Nr. 4-167)

keitimas 2011-12-30 įsakymas Nr. D1-1061 (Žin., 2012, Nr. 1-23)

28

STR 1.11.01:2010

 

STR 1.11.01:2010 aktuali redakcija

„Statybos užbaigimas“

2010-10-01

2010-09-28 įsakymas Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947)

keitimas 2011-05-18 įsakymas Nr. D1-411 (Žin., 2011, Nr.61-2916)

keitimas 2011-11-15 įsakymas Nr. D1-881 (Žin., 2011, Nr.140-6589)

keitimas 2012-04-20 įsakymas Nr. D1-332 (Žin., 2012, Nr. 54-2692)

keitimas 2012-06-25 įsakymas Nr. D1-528 (Žin., 2012, Nr. 73-3801)

keitimas 2012-08-13 įsakymas Nr. D1-656 (Žin., 2012, Nr. 96-4935) įsakymo 1.14.2 punktas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

keitimas 2012-09-26 įsakymas Nr. D1-776 (Žin., 2012, Nr. 113-5752)

29

STR 1.12.01:2004

 

 

“Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka”

2004-01-21

2003-12-19 įsakymas Nr. 676 (Žin., 2004, Nr. 10-286)

2010-12-23 įsakymas (nauja redakcija) Nr. D1-1024 (Žin.,2010, Nr. 156-7939)

 

30

STR 1.12.03:2006

„Hidrotechninių statinių techninės priežiūros taisyklės“

2007-01-04

2006-12-20 įsakymas Nr. D1-606 (Žin., 2007., Nr. 1-28)

 

31

STR 1.12.05:2010  

 

STR 1.12.05:2010 aktuali redakcija

„Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“

 

2002 08 21
2002 07 01 AM įsakymas Nr. 351 (Žin., 2002 Nr.81-3504)

2010-12-31 įsakymas (nauja redakcija) Nr. D1-1067 (Žin., 2011, Nr. 2-66)

 keitimas 2011-11-18 įsakymas Nr. D1-888 (Žin., 2011, 141-6645)

32

STR 1.12.06:2002

STR 1.12.06:2002 aktuali redakcija

„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

2003 07 01
2002 10 30
įsakymas Nr.565 (Žin. 2002, Nr. 109-4837)  

keitimas 2002 12 04 AM įsakymas Nr.618 ( Žin. 2002, Nr. 119-5370 )

keitimas 2003 01 16 AM įsakymas Nr.21 (Žin., 2003, Nr.10-374)

33

STR 1.12.07:2004

 

STR 1.12.07:2004 aktuali redakcija

 

Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas

2004-06-21

įsakymas Nr. D1-347 (Žin., 2004, Nr. 98-3658)

papildymas 2005-08-22 įsakymas Nr. D1-409 (Žin., 2005, Nr. 104-3864)

keitimas 2005-12-15 įsakymas Nr. D1-614 (Žin., 2005, Nr. 150-5516)

keitimas 2008-10-22 įsakymas Nr. D1-552 (Žin., 2008, Nr. 124-4736)

keitimas 2010-01-04 įsakymas Nr. D1-2 (Žin., 2010, Nr. 4-167)

keitimas 2011-06-22 įsakymas Nr. 22 (Žin., 2011, Nr. 77-3769)

34

STR 1.12.08:2010

 

STR 1.12.08:2010 aktuali redakcija

Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas

2010-10-01

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-825 (Žin., 116-5943)

keitimas 2011-04-08 įsakymas Nr. D1-210(Žin.,2011, Nr. 31-1474)

35

 

STR 1.14.01:1999  

 

STR 1.14.01:1999 aktuali redakcija

 

„Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“

2000 01 01

1999 09 30 AM įsakymas Nr.310 (Žin.,1999, Nr.84-2507)

 

keitimas 1999 11 08 AM įsakymas Nr.356 (Žin., 1999, Nr.98-2831)

 

 

 

STR 2

 

36

STR 2.01.01(1):2005

 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

2005-09-21 įsakymas Nr. D1-455

(Žin., 2005, Nr. 115-4195)

 

37

STR 2.01.01(2):1999

STR 2.01.01(2):1999 aktuali redakcija

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

2000 03 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424)

ketimas, 2002-09-25, įsakymas Nr. 497 (Žin., 2002, Nr. 96-4233)

38

STR 2.01.01(3):1999

STR 2.01.01(3):1999 aktuali redakcija

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

2000 02 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215)

Keitimas 2002 10 21 AM įsakymas Nr. 549 (Žin. 2002, Nr. 106-4776)

39

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

 

2007-12-27 įsakymas Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34)

 

40

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.

 

2008-03-12 įsakymas Nr. D1-132 (Žin., 2008., Nr. 35-1256)

 

41

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

2008-03-12 įsakymas Nr. D1-131 (Žin., 2008., Nr. 35-1255)

 

42

STR 2.01.03:2009

Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės.

2009-07-29 įsakymas Nr. D1-451

(Žin., 2009, Nr. 95-4047)

 

43

STR 2.01.05:2003

 

Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai.

2003-04-04 įsakymas Nr. 171

(Žin., 2003, Nr. 37-1635)

2011-02-08 PAGD įsakymas Nr. 1-52 „Dėl slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 18-909)

44

STR 2.01.06:2009

Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

2009-11-27 įsakymas Nr. D1-693 (Žin., 2009, Nr. 138-6095)

 

45

 STR 2.01.07:2003

 

STR 2.01.07:2003 aktuali redakcija

Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

 

2003 07 17
AM įsakymas Nr. 387 ( Žin. 2003, Nr. 79 – 3614 )

keitimas 2007-12-22 įsakymas Nr. D1-696 (Žin., 2007, Nr. 138-5691) 1 priedas

46

STR 2.01.08:2003

 

STR 2.01.08:2003 aktuali redakcija

Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas

2003 06 30 Įsakymas Nr.325 (Įsigalioja nuo 2004 01 01 Žin. 2003 Nr. 90-4086)

keitimas 2005-12-29 įsakymas Nr. D1-652 (Žin., 2006, Nr. 2-22)

 

47

STR 2.01.09:2005

 

STR 2.01.09:2005 aktuali redakcija

 

STR 2.01.09:2005 (EN)

 

Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas

 

2005-12-20 įsakymas Nr. D1-624 (Žin., 2005, Nr. 151-5568)

 

keitimas 2011-06-07 įsakymas Nr. D1-462 (Žin., 2011, Nr. 73-3521

 

Nauja redakcija nuo 2013-01-09 ; 2012-08-21 įsakymas Nr. D1-674 (Žin., 2012, Nr. 99-5071)

48

STR 2.01.10:2007

 

STR 2.01.10:2007 aktuali redakcija

 

STR 2.01.10:2007 priedas

 

Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos

2007-04-17 įsakymas Nr. D1-219 (Žin., 2007, Nr. 43-1651

keitimas 2009-09-17 įsakymas Nr. D1-551 (Žin., 2009, Nr. 113-4834)

49

STR 2.01.11:2012

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos

2012-03-07 įsakymas Nr. D1-212 (Žin., 2012, Nr. 30-1417)

 

50

STR 2.02.01:2004

 

STR 2.02.01:2004 aktuali redakcija

 

 

 

Gyvenamieji pastatai

 

2004-02-13

2003-12-24 įsakymas Nr. 705 (Žin., 2004, Nr.23-721)

 

keitimas 2004-03-23 įsakymas Nr. D1-128 (Žin., 2004, Nr.50-1683)

keitimas 2004-07-14 Nr. D1-384 (Žin., 2004, Nr. 116-4347)

keitimas 2004-07-27 įsakymas Nr. D1-419 (Žin.,2004, Nr. 120-4442)

Atitaisymas, 2004-08-10, Žin., 2004, Nr. 126

keitimas 2005-05-04 įsakymas Nr. D1-230 (Žin., 2005, Nr. 58-2030)

Atitaisymas 2006-02-25, Žin., 2006., Nr. 24

keitimas 2007-01-31 įsakymas Nr. D1-74 (Žin., 2007, Nr. 16-597)

keitimas 2009-04-01 įsakymas Nr. D1-128 (Žin.,2009, Nr. 39-1492)

keitimas 2009-04-27 įsakymas Nr. D1-223 (Žin., 2009, Nr. 48-1915)

keitimas 2009-06-03 įsakymas Nr. D1-306 (Žin., 2009, Nr. 69-2816)

2011-02-22 PAGD įsakymas Nr. 1-64 „Dėl gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138) įsigalioja nuo balandžio 15 d.

keitimas 2012-10-04 įsakymas Nr. D1-802 (Žin., 2012., Nr. 116-5894)

 

51

STR 2.02.02:2004

 

STR 2.02.02:2004 aktuali redakcija

Visuomeninės paskirties statiniai

 

2004-02-27

įsakymas Nr. D1-91 (Žin.,2004,Nr. 54-1851)

keitimas 2004-08-03 įsakymas Nr. D1-422 (Žin., 2004, Nr. 125-4519)

Keitimas 2005-08-05 įsakymas Nr. D1-390 (Žin., 2005, Nr. 96-3612)

keitimas2006-02-13 įsakymas Nr. D1-72 (Žin., 2006, Nr. 22-711)

2011-01-17 PAGD įsakymas Nr. 1-41“Dėl visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 8-378)

keitimas 2011-02-18 įsakymas Nr. D1-139 (Žin., 2011, Nr. 22-1088)

52

STR 2.02.03:2003

 

Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos.

 

2004-01-01

2003-11-15

įsakymas Nr. 565

(Žin., 2003, Nr. 119-5449)

 

53

STR 2.02.04:2004

 

STR 2.02.04:2004 aktualiredakcija

Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos

 

2004-03-31

įsakymas Nr. D1-156

 (Žin., 2004, Nr. 104-3848)

atitaisymas (Žin., 2004, Nr.166)

54

STR 2.02.05:2004

 

STR 2.02.05:2004 aktuali redakcija

Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos.

 

2004-07-08

įsakymas Nr. D1-376

(Žin., 2004, Nr. 116-4346).

atitaisymas (Žin., 2004, Nr.166)

 

55

STR 2.02.06:2004

 

Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos.

 

2004-10-18

įsakymas Nr. D1-538

(Žin., 2004, Nr. 154-5624)

 

56

STR 2.02.07:2012

Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

2012-04-23 įsakymas Nr. D1-344 (Žin., 2004, Nr. 54-1852; 2012, Nr. 50-2494)

 

57

STR 2.02.08:2012

 

Automobilių saugyklų projektavimas

2012-04-23 įsakymas Nr. D1-345 (Žin., 2005, Nr. 24-787; 2012, Nr. 50-2495)

 

58

 

STR 2.02.09:2005

 

STR 2.02.09:2005 aktuali redakcija

Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.

2005-07-01 įsakymas Nr. D1-338 (Žin., 2005, Nr. 93-3464, 2010, Nr. 60-2976)

keitimas 2009-12-11 įsakymas Nr. D1-781(Žin., 2009, Nr. 149-6689)

keitimas 2010-05-21 įsakymas Nr. D1-425 (Žin.,2010, Nr. 60-2976)

2011-02-22 PAGD įsakymas Nr. 1-64 „Dėl gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138) įsigalioja nuo balandžio 15 d.

keitimas 2011-03-14 įsakymas Nr. D1-220 (Žin., 2011, Nr. 32-1516, Nr. 35))

keitimas 2012-06-26 įsakymas Nr. D1-537 (Žin., 2012, Nr. 74-3850)

59

 

STR 2.02.11:2004

 

Šaldomieji pastatai ir patalpos.

 

2004-07-05 Nr. D1-370

(Žin., 2004, Nr. 108-4060)

 

60

 

STR 2.03.01:2001 

 

STR 2.03.01:2001 aktuali redakcija

Statiniai ir teritorijos.

Reikalavimai žmonių su negalia

reikmėms.

2001 06 23

2001 06 14 AM įsakymas Nr. 317

(Žin., 2001, Nr.53-1898)

keitimas 2006-12-20 įsakymas Nr. D1-604 (Žin., 2006, Nr. 145-5554)

keitimas 2008-12-04 įsakymas Nr. D1-652 (Žin., 2008, Nr. 143-5743)

keitimas 2009-10-27 įsakymas Nr. D1-624 (Žin., 2009, Nr. 130-5655)

61

STR 2.03.02:2005

 

STR 2.03.02:2005 aktuali redakcija

Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas

2005-06-17 įsakymas Nr. D1-309 (Žin., 2005, Nr. 80-2908)

keitimas 2011-11-05 įsakymas Nr. D1-851 (Žin., 2011, Nr. 134-6384)

2012-05-16 įsakymas Nr. D1-411 (Žin., 2012, Nr. 58-2917)

62

STR 2.03.03:2005

 

Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos.

2005-09-26 įsakymas Nr.D1-466 (Žin., 2005, Nr. 117-4255)

 

 

63

STR 2.05.01:2005

 

 

 

Pastatų atitvarų šiluminė technika.

2005-03-18 įsakymas Nr. D1-156 (Ži., 2005., Nr. 100-3733)

keitimas 2011-02-28 įsakymas Nr. D1-181 (Žin., 2011, Nr. 26-1292)

64

STR 2.05.02:2008

 

STR 2.05.02:2008 aktuali redakcija

Statinių konstrukcijos. Stogai.

 

2008-10-27 įsakymas

Nr. D1-571 (Žin., 2008, Nr. 130-4997)

keitimas 2011-01-04 ėsakymas Nr. D1-3 (Žin., 2011, Nr. 3-99)

65


STR 2.05.03:2003

Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

2003 05 15 Įsakymas Nr.231 (Žin., 2003 Nr.59-2682)

 

66

STR 2.05.04:2003

 

STR 2.05.04:2003 aktuali redakcija

 

STR 2.05.04:2003 (13) priedas

 

Poveikiai ir apkrovos.

2003 05 15 Įsakymas Nr.233 (Žin., 2003 Nr.59-2683)

keitimas 2005-12-20 įsakymas Nr. D1-622 (Žin., 2006, Nr.17-621)

 

67

STR 2.05.05:2005

 

STR 2.05.05:2005 aktuali redakcija be p.v.

 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

2005-01-26 įsakymas

Nr. D1-44 (Žin., 2005, Nr. 17-550)

keitimas 2005-03-21 įsakymas Nr. D1-157 (Žin., 2005, Nr. 98-3711) (Praktinio taikymo vadovas I dalis)

keitimas 2006-02-21 įsakymas Nr. D1-92 (Žin., 2006, Nr. 26-872) (Praktinio taikymo vadovas II dalis)

keitimas 2009-10-23 įsakymas Nr. D1-622 (Žin., 2009, Nr.131-5712)

68

STR 2.05.06:2005

 

Aliumininių konstrukcijų projektavimas.

2005-03-17 įsakymas Nr. D1-152 (Žin.,2005, Nr. 39-1282)

 

69

STR 2.05.07:2005

 

Medinių konstrukcijų projektavimas

 

2005-02-10

įsakymas Nr. D1-79 (Žin., 2005, Nr. 25-818)

 

70

STR 2.05.08:2005

 

Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

2005-02-18 įsakymas Nr. D1-101 (Žin., 28-895)

keitimas 2005-12-12 įsakymas Nr. D1-595 (Žin., 2006, Nr. 1-4)(praktinio taikymo vadovas 6 priedas)

keitimas 2006-04-28 įsakymas Nr. D1-207 (Žin., 2006, Nr. 56-2004)(praktinio taikymo vadovas) (praktinio taikymo vadovas 7 priedas)

keitimas 2007-11-29 įsakymas Nr. D1-642 (Žin., 2007, Nr. 133-5409) (praktinio taikymo vadovas 8 priedai)

71

STR 2.05.09:2005

 

Mūrinių konstrukcijų projektavimas

 

2005-01-20

įsakymas Nr. D1-38

(Žin., 2005, Nr. 14-443, atitaisymas Nr. 16)

 

72

STR 2.05.10:2005

 

Armocementinių konstrukcijų projektavimas

 

2005-02-08 įsakymas Nr. D1-72 (Žin., 2005, Nr. 22-708)

 

 

73

STR 2.05.11:2005

 

Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

2005-02-11

įsakymas Nr. D1-84

(Žin., 2005, Nr. 24-788)

 

74

STR 2.05.12:2005

 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas

2005-02-18

įsakymas Nr. D1-100

(Žin., 2005, Nr. 28-893)

 

75

STR 2.05.13:2004

 

Statinių konstrukcijos grindys

 

2004-03-23

įsakymas Nr.D1-127 (Žin.,2004, Nr. 56-1949)

 

76

STR 2.05.14:2005

 

Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas.

2005-03-09 įsakymas Nr. D1-141 (Žin., 2005, Nr. 36-1189)

 

77

STR 2.05.15:2004

 

Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos

2004-08-18 įsakymas Nr. D1-438 (Žin., 2004, Nr. 130-4681)

 

78

STR 2.05.17:2005

 

Gruntinių medžiagų užtvankos

 

2005-12-21 įsakymas Nr. D1-627 (Žin., 2006, Nr. 19-664)

 

79

STR 2.05.18:2005

 

Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos

 

2005-12-21 įsakymas Nr. D1-628 (Žin., 2006., Nr. 23-758)

 

 

80

STR 2.05.19:2005

 

Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai.

 

2005-09-22 įsakymas Nr. D1-458 (Žin., 2005, Nr. 116-4215)

 

 

81

STR 2.05.20:2006

 

STR 2.05.20:2006 aktuali redakcija

Langai ir išorinės įėjimo durys

 

2006-02-01 įsakymas Nr. D1-62 (Žin., 2006., Nr.18-643)

keitimas 2009-12-02 įsakymas Nr. D1-728 (Žin., 2009, Nr. 145-6456)

82

STR 2.06.01:1999 

 

STR 2.06.01:1999 aktuali redakcija

 

Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos.

 

1999 06 01

1999 03 02 AM įsakymas Nr. 61

(Žin., 1999, Nr. 27 - 773)

 

keitimas
2001 01 04 AM įsakymas Nr.4 
(Žin., 2001, Nr. 4-103)
keitimas
2001 04 11 AM įsakymas Nr.191
(Žin., 2001, Nr. 33-1109) 
 

keitimas
2001 05 11 AM įsakymas Nr. 257
(Žin., 2001, Nr. 44-1561)

keitimas 2005-03-21 įsakymas Nr. D1-163 (Žin., 2005 Nr. 39-1284)

keitimas 2005-05-04 įsakymas Nr. D1-229 (Žin., 2005, Nr. 58-2029)

keitimas 2007-01-31 įsakymas Nr. D1-73 (Žin., 2007, Nr.16-596)

keitimas 2008-01-10 įsakymas Nr. D1-21 (Žin., 2008, Nr. 7-253)

keitimas 2009-06-03 įsakymas Nr. D1-305 (Žin., 2009, Nr. 69-2815)

keitimas 2009-11-0 įsakymas Nr. D1-652 (Žin., 2009, Nr. 133-5822)

keitimas 2010-09-20 įsakymas Nr. D1-775 (Žin., 2010, Nr. 112-5699)

83

STR 2.06.02:2001 

 

Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai.

 

2001 06 23

2001 06 15 AM įsakymas Nr. 319

(Žin., 2001, Nr. 53-1899)

 

84

STR 2.06.03:2001

 

STR 2.06.03:2001 aktuali redakcija

NEGALIOJA nuo 2008-01-23

 

Automobilių keliai.

 

2002 02 24

2001 12 18 bendras Susisiekimo ir AM įsakymas Nr. 603/456

(Žin., 2002, Nr. 19-755)

keitimas 2002 12 05 bendras Susisiekimo ir AM įsakymas Nr.619/3-570 ( Žin. 2002, Nr. 120-5450 )

nuo 2008-01-23 įsigaliojo 2008-01-09 aplinkos ir susisiekimo ministrų įsakymas Nr. D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008, Nr. 9-322)

85

STR 2.06.04:2011

 

STR 2.06.04:2011 aktuali redakcija

Gatvės. Bendrieji reikalavimai.

2011-12-06

2011-12-02 įsakymas Nr. D1-933

(Žin.,2011, Nr. 149-7009)

keitimas 2012-05-18 įsakymas Nr. D1-434 (Žin., 2012, Nr. 59-2961)

86

STR 2.07.01:2003

 

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.

2003 07 21 AM įsakymas Nr. 390

(Žin., 2003, Nr. 83-3804)

keitimas 2009-03-25 įsakymas Nr. D1-118 (Žin., 2009, 35-1348)

87

STR 2.08.01:2004

 

STR 2.08.01:2004 aktuali redakcija

Dujų sistemos pastatuose

 

2003-12-24

įsakymas Nr. 702 (Žin., 2004, Nr.21-653)

keitimas 2005-02-04 įsakymas Nr. D1-62 (Žin., 2005, Nr. 22-704)

keitimas2006-07-01 įsakymas Nr. D1-321 (Žin., 2006., Nr. 75-2883)

keitimas 2007-10-30 įsakymas Nr. D1-551 (Žin., 2007, Nr. 113-4605)

2012-03-27 įsakymas Nr. D1-262 nustatantis reglamento negaliojimą (Žin., 2012, Nr. 37-1870) įsigalios 2012-05-01

88

STR 2.09.02:2005

 

STR 2.09.02:2005 aktuali radakcija

 

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

2005-06-09, įsakymas Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729)

 atitaisymas (Žin., 2005.09.15, Nr. 111)

keitimas 2006-03-22 įsakymas Nr. D1-125 (Žin., 2006 Nr. 33-1195)

keitimas 2006-12-20 įsakymas Nr. D1-602 (Žin., 2006, Nr. 145-5552)

keitimas 2009-12-28 įsakymas Nr. D1-817 (Žin.,2009 Nr.157-7115)

89

STR 2.09.04:2008

 

 

Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui

2008 05 12
įsakymas Nr. D1-248 (Žin. 2008, Nr.58-2185)

 

90

STR 3.01.01:2002  

 

Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka.

2002 07 01

2002 05 06 AM įsakymas Nr. 228 (Žin., 2002, Nr.

55-2205)

 

Sudarė Vida Linkienė,

Tel 266 35 82,el. paštas v.linkiene@am.lt

 


Priedai: