Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Valstybės parama būstui modernizuoti


2 Kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti)
Kvietimas teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus
Savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo ir atrankos tvarkos aprašas
Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo metodinės rekomendacijos
Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavedimo sutarties forma
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų ekonominio naudingumo įvertinimo metodika
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsena
Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika
Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika
Elektroniniame kataloge cpo.lt siūlomi pastatų modernizavimo darbai
Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui skirto kaupiamojo įnašo dydžio nustatymas
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas
Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodiniai reikalavimai
Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklės

XML