Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Bendra informacija

Teritorijų planavimas

2006-01-27

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimas yra nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.
               Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2005, Nr. 152-5532) ir poįstatyminiai teisės aktai.

 Esama būklė

Teritorijų planavimo įstatymu nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijos, apskričių teritorijų, savivaldybių ir jų dalių teritorijų bendrieji planai yra privalomieji teritorijų planavimo dokumentai, užtikrinantys sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

2002-10-29 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-1154 buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (Žin., 2002, Nr. 110-4852).

 LR teritorijos bendrasis planas yra pagrindinis planavimo dokumentas, reglamentuojantis šalies teritorijos naudojimo ir tvarkymo ilgalaikę strategiją. Bendrojo plano kompleksiškumas ir privalomumas užtikrina darnų vystymąsi, visų veiklos rūšių plėtros tvarumą ir pusiausvyrą teritorijoje, suteikia jai erdvinės raiškos kryptingumą bei pagrįstumą.
                  Šiuo metu rengiami visų apskričių teritorijų bendrieji planai.
           Kadangi daugelyje miestų ir rajonų savivaldybių galiojantys bendrieji teritorijų planavimo dokumentai yra pasenę, t. y. parengti iki Teritorijų planavimo įstatymo įsigaliojimo, be to, sulaukus finansinės paramos, šiuo metu intensyviai pradėti rengti miestų ir rajonų savivaldybių bendrieji planai. Savivaldybės turi parengti savivaldybių teritorijų ir jų dalių bendruosius planus įgyvendindamos Teritorijų planavimo įstatymą.
            Lietuvoje pradėti rengti pasienio regionų teritorijų planavimo projektai. Jais siekiama suformuoti pasienių regionų teritorijų plėtros valstybės politiką. Yra parengtos Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos pasienio regiono bei Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono plėtros problemų ir galimybių studijos. Pasienio regionų teritorijų plėtros projektai turi būti parengti visiems Lietuvos pasieniams. Šie projektai kartu su Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu suformuos šalies teritorijų planavimo pagrindines nuostatas.

        Plėtojant LR teritorijų planavimo sistemą, kaip viena jos sudėtinių dalių, buvo sukurta ir įdiegta teritorijų planavimo informacinė sistema, kurią sudaro Teritorijų planavimo dokumentų registras ir Teritorijų planavimo duomenų bankas.

 Ateities tendencijos

Ateityje numatomas visų lygmenų teritorijų planavimo dokumentų rengimas, tiek bendrųjų, tiek ir specialiųjų teritorijų planų. Bus siekiama užtikrinti reikiamų šalies ir apskričių specialiųjų planų, apskričių ir savivaldybių teritorijų bendrųjų planų parengimą, urbanistinių centrų planų bei nuskurdusių urbanizuotų zonų planų parengimą. Siekiama visų šalyje vykstančių planavimo darbų nuoseklumo, suderinamumo ir tarpusavio neprieštaravimo.

 


XML