Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Metodinė medžiaga


• Paraiškos forma ATL gauti
• Bendra ŠESD stebėsenos planų ir ataskaitų teikimo metodinė medžiaga
• Gairės ir duomenų pildymo lentelė naujiems rinkos dalyviams
• Metodinė medžiaga veiklos vykdytojams, pildantiems ŠESD stebėsenos planus
• Komisijos reglamentų (ES) Nr. 600/2012, Nr. 601/2012 dėl ŠESD stebėsenos ir ataskaitų patikros įgyvendinimo
• Bendrosios ŠESD stebėsenos ir ataskaitų rengimo gairės
• Duomenų apie naujus keleivinius automobilius rinkimo ir ataskaitos apie naujų keleivinių automobilių išmetamą CO2 kiekį parengimo metodiniai nurodymai
• Komisijos sprendimas 2007/VII/18 nustatantis šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (taikoma nuo 2008-01-01)
• Gebėjimų ugdymas įgyvendinant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos direktyvą naujose ES valstybėse narėse
• Komisijos komunikatas „Papildomos rekomendacijos dėl leidimų paskirstymo planų ES išmetamųjų teršalų prekybos schemos 2008-2012 metų prekybos laikotarpiu“
• Communication from commision „Further guidance on allocation plans for the 2008 to 2012 trading period of the EU Emission Trading Scheme“
• Baltijos jūros regione bendrai įgyvendinamų projektų procedūrų regioninis vadovas
• Komisijos sprendimas, nustatantis ŠD išmetimo monitoringo ir ataskaitų teikimo gaires
• Guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions

XML