Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Svetainės medis

- GPAIS informacija
- Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa
          - Paprastai apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą
          - Pagrindinė informacija apie naująjį daugiabučių namų modernizavimą
          - Teisinė aplinka
          - Naujienos
          - Dažniausiai užduodami klausimai
- Struktūra ir kontaktai
          - Kontaktai
                    - Aplinkos ministerijos darbuotojų kontaktai
                    - Asmenų aptarnavimas
                    - Kontaktai žiniasklaidai
                    - Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų kontaktai
          - Ministras
                    - Biografija
                    - Ministro darbotvarkė
                              - Aplinkos ministerijos kanclerio ir viceministrų darbotvarkės
          - Aplinkos ministerijos kancleris
          - Administracinės struktūros schema
          - Aplinkos ministerijos kanclerio ir viceministrų darbotvarkės
                    - Aplinkos ministerijos kanclerės Vilijos Augutavičienės darbotvarkė
                    - Aplinkos viceministrės Rėdos Brandišauskienės darbotvarkė
                    - Aplinkos viceministro Daliaus Krinicko darbotvarkė
                    - Aplinkos viceministro Martyno Norbuto darbotvarkė
          - Ministerijos kolegija
          - Departamentai
                    - Atliekų departamentas
                    - Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamentas
                    - Gamtos apsaugos ir miškų departamentas
                              - Gamtos apsaugos skyrius
                              - Miškų politikos skyrius
                              - Miškininkystės ir miškotvarkos skyrius
                              - Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyrius
                    - Statybos ir teritorijų planavimo departamentas
                              - Statybos normavimo skyrius
                              - Erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros skyrius
                              - Būsto skyrius
                              - Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyrius
                              - Teritorijų planavimo skyrius
                    - Taršos prevencijos departamentas
                              - Aplinkos oro skyrius
                              - Cheminių medžiagų skyrius
                              - Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyrius
                              - Klimato kaitos politikos skyrius
                              - Poveikio aplinkai vertinimo skyrius
                    - Teisės ir personalo departamentas
                              - Departamento direktoriaus veiklos uždaviniai
                              - Tikslai ir funkcijos
                              - Darbo planai
                              - Ataskaitos
                              - Teisėkūros skyrius
                              - Personalo skyrius
                              - Teisės taikymo skyrius
                    - Vandenų departamentas
          - Nepriklausomi skyriai
                    - Bendrųjų reikalų skyrius
                    - Centralizuotas vidaus audito skyrius
                              - Tikslai ir funkcijos
                              - Darbo planai
                    - Dokumentų tvarkymo skyrius
                    - Europos Sąjungos ir tarptautinių ryšių skyrius
                    - Finansų skyrius
                              - Tikslai ir funkcijos
                    - Įmonių ir turto valdymo skyrius
                    - Informacinių technologijų skyrius
                    - Klimato kaitos politikos skyrius
                    - Strateginio planavimo skyrius
                    - Veiklos priežiūros skyrius
                    - Viešųjų pirkimų skyrius
                    - Ryšių su visuomene skyrius
- Teisinė informacija
          - Teisės aktai
                    - Teisės aktų paieška
                    - Aplinkos ministro įsakymai
                              - Nuo 2014 m. sausio 1 d. (pradėjus veikti Teisės aktų registrui)
                              - 2013 m.
                              - 2012 m.
                              - 2011 m.
                              - 2010 m.
                              - 2009 m.
                              - 2008 m.
                              - 2007 m.
                              - 2006 m.
                              - 2005 m.
                              - 2004 m.
                              - 2003 m.
                              - 2002 m.
                              - 2001 m.
                              - 2000 m.
                              - 1999 m.
                              - 1998 m.
                    - Teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai
                    - Tarptautinių sutarčių sąrašas
                    - Aplinkos ministerijos ratifikuotų konvencijų sąrašas
                              - Aplinkos ministerijos ratifikuotos konvencijos LRS duomenų bazėje
                    - ES teisės aktai
                    - Statybos techniniai reglamentai
                    - Kita teisinė informacija ir dokumentai
                              - Statybos taisyklės
                              - Respublikinės statybos normos
                              - Rekomendacijos
                                        - Rekomendacijos
                              - LAND sąrašas
                              - Cheminių medžiagų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai
                                        - REACH - cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija, apribojimai
                                        - Klasifikavimas ir ženklinimas
                                        - Ozono sluoksnį ardančios medžiagos
                                        - Importas/eksportas
                                        - Patvarieji organiniai teršalai (POPs)
                                        - Cheminių medžiagų sąrašai ir duomenų bazės
                                        - Kiti teises aktai
                              - Teritorijų planavimo normatyviniai dokumentai
                              - Bendradarbiavimo susitarimai
          - Teisės aktų projektai
                    - Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
                    - Išvadų dėl teisės aktų projektų teikimas
                    - Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
                    - Teisės aktų projektų archyvas
          - Tyrimai ir analizės
          - Teisės aktų pažeidimai
                    - Seimo kontrolierių pažymos
                    - Valstybės kontrolierių sprendimai
                    - Teismo sprendimai
                    - Tarnybiniai nusižengimai
          - Teisinio reguliavimo stebėsena
                    - Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
                    - Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
                    - Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
          - Priežiūros funkcijų optimizavimas
          - Žala aplinkai
- Veiklos sritys
          - Apie ministeriją
                    - Ministerijos istorija
                    - Ministerijos misija
                    - Minėtinos dienos
                              - Pasaulinė Aplinkos diena
                              - Pasaulinė Žemės diena
                              - Pasaulinė pelkinių vietovių diena
                              - Pasaulinė vandenų diena
                              - Baltijos jūros aplinkos apsaugos diena
                              - Architektų diena
                              - Miškininko diena
                              - Statybininkų diena
                    - Aplinkos ministerijos premijos
                              - Aplinkos ministerijos apdovanojimas už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse
                              - Česlovo Kudabos premija
                              - Juozo Virbicko premija
                              - Petro Abukevičiaus premija
                              - Viktoro Bergo premija
                              - Žurnalistų kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka“ premija
          - AM darbo reglamentas
          - Vidaus tvarkos taisyklės
          - Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė
- Administracinė informacija
          - Nuostatai
          - Planavimo dokumentai
                    - Strateginis veiklos planas
                    - Aplinkos ministerijos veiklos ataskaita
                    - Aplinkos ministerijos veiklos prioritetai
                    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimas
                    - Kapitalo investicijų aplinkos ministro valdymo sričių investicijų projektams paskirstymas
                    - Metinis veiklos planas
          - Darbo užmokestis
          - Paskatinimai ir apdovanojimai
          - Viešieji pirkimai
                    - Bendra informacija
                    - Žalieji pirkimai
                              - Bendra informacija
                              - Teisės aktai
                              - Produktai, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai
                              - Aplinkos apsaugos kriterijai produktų grupėms
                              - Aplinkosauginis ženklinimas
                              - Sertifikavimas
                              - Gaminių techninis reglamentavimas
                    - Teisės aktai, reglamentuojantys Aplinkos ministerijos viešuosius pirkimus
                    - Ministerijos vykdomi viešieji pirkimai
                    - Informacija apie mažos vertės pirkimus
          - Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
          - Finansinių ataskaitų rinkiniai
          - Ūkio subjektų priežiūra
          - Tarnybiniai lengvieji automobiliai
- Paslaugos
          - Administracinės paslaugos
                    - Ministerijos teikiamos administracinės paslaugos
                    - Administracinių paslaugų, kurias teikia savivaldybės, atlikdamos valstybines funkcijas, rekomendaciniai teikimo aprašymai
          - Aplinkos ministerijos elektroninės paslaugos
          - Asmenų aptarnavimas
          - Viešosios paslaugos
          - Atviri duomenys
- Aplinkosauginiai mokesčiai ir su jais susijusios programos
          - Aplinkos apsaugos rėmimo programa
          - Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programa
          - Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
          - Informacinė aplinkosauginių mokesčių kontrolės sistema
          - Mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojų konsultavimas aplinkosauginių mokesčių klausimais
          - Indeksavimo koeficientai
          - Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių
                    - 2018 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2017 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2016 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2015 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2014 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2013 m. mokestinis laikotarpis
                    - Dažniausiai užduodami klausimai
                    - 2002 - 2012 m. dokumentų archyvas
          - Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių
                    - 2018 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2017 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2016 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2015 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2014 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2013 m. mokestinis laikotarpis
                    - Dažniausiai užduodami klausimai
                    - 2002 - 2012 m. dokumentų archyvas
          - Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis
                    - 2018 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2017 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2016 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2015 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2014 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2013 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2012 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2011 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2010 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2009 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2003 - 2008 m. dokumentų archyvas
          - Mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis
                    - 2018 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2017 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2016 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2015 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2014 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2013 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2012 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2011 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2010 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2009 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2003 - 2008 m. dokumentų archyvas
                              - 2003 m. mokestinis laikotarpis
                              - 2004 m. mokestinis laikotarpis
                              - 2005 m. mokestinis laikotarpis
                              - 2006 m. mokestinis laikotarpis
                              - 2007 m. mokestinis laikotarpis
                              - 2008 m. mokestinis laikotarpis
          - Studijos ir tyrimai
          - Mokestis už naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius
                    - 2018 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2017 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2016 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2015 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2014 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2013 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2012 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2011 m. mokestinis laikotarpis
                    - 2010 m. mokestinis laikotarpis
          - Mokestis už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis
- Aplinkos oras
          - Esama būklė
          - Aplinkos oro taršos valdymas ir tolimosios pernašos
                    - Tarptautiniai susitarimai
                    - Nacionaliniai teisės aktai
                    - Metodinė medžiaga
                    - Kita informacija
          - Fizikinė tarša
                    - Tarptautiniai susitarimai
                    - Nacionaliniai teisės aktai
          - Studijos
          - Projektai
- Aplinkos ministerijos aplinkosaugos vadybos sistema
- Atliekos
          - Esama būklė
                    - Atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai
          - Strategija
          - Apskaita, registracija, Įrodančių dokumentų išrašymas
                    - Atliekų apskaita
                    - Atliekų klasifikacija
                    - Atliekų tvarkytojų registracija
                    - Ataskaitų apie atliekų tvarkytojų išrašytus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir ataskaitų apie organizacijų išrašytus patvirtinimus pateikimas
                    - Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašas
                    - Tabako ir alkoholio atliekas naikinančios įmonės
          - Informacija gamintojams ir importuotojams
          - Atliekų tvarkymo programa
          - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
          - Elektros ir elektroninės įrangos atliekos
          - Pakuočių atliekos
                    - Klausimai - atsakymai
          - Komunalinės atliekos
                    - Komunalinių atliekų tvarkymas
                              - Veiklos prioritetai
                              - Esama būklė
                              - Teisės aktai, reglamentuojantys komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas
                              - Kita informacija
                              - Rekomenduojama konkursų dokumentacija komunalinių atliekų surinkimo paslaugoms teikti
                    - Informacija sąvartynų operatoriams
                    - Seminaras „Kaip nustatyti tinkamą įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą: Europos Sąjungos šalių ir Lietuvos patirtis“
          - Atliekų tvarkymo specialistų mokymas
          - Pavojingos atliekos
          - Statybinės atliekos
          - Tarpvalstybiniai atliekų pervežimai
          - Kita informacija
                    - Aktualu
          - Nuorodos
- Cheminių medžiagų valdymas
          - Teisės aktai, reglamentuojantys cheminių medžiagų tvarkymą
                    - Bendrieji cheminių medžiagų tvarkymo reikalavimai
                    - Klasifikavimas, ženklinimas, pakavimas
                    - Patvarieji organiniai teršalai (POPs)
                    - Eksportas/importas
                    - Ozono sluoksnį ardančios medžiagos
                    - Gyvsidabris
                    - Apskaitos tvarkos aprašas
                    - Duomenų ir informacijos teikimo tvarkos aprašas
          - REACH - cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija, apribojimai
                    - Įvadas
                    - REACH reglamentas
                    - Registracija
                    - Įvertinimas
                    - Autorizacija
                    - Tolesni naudotojai
                    - Saugos informacijos perdavimas tiekimo grandinėje
                    - Apribojimai
                    - Vartotojo teisė žinoti
                    - REACH peržiūra
                    - Kontrolė ir atsakomybė
                    - Pagalba, kita naudinga informacija
          - CLP–klasifikavimas, ženklinimas, pakavimas
                    - Įvadas
                    - CLP reglamentas
                    - Klasifikavimas
                    - Ženklinimas ir saugos duomenų lapai
                    - Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas
                    - Pranešimas klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui
                    - Pakavimas
                    - Alternatyvaus pavadinimo cheminėms medžiagoms suteikimas
                    - Kontrolė ir atsakomybė
                    - Pavojaus piktogramos ir kita naudinga informacija
          - Patvarieji organiniai teršalai POPs
          - Ozono sluoksnį ardančios medžiagos
                    - Įvadas
                    - OAM reglamentas
                    - OAM naudojimas svarbiausioms laboratorijų ir analizės reikmėms
                    - HCFC naudojimas
                    - Būtiniausi halonų naudojimo atvejai
                    - OAM importo ir eksporto licencijavimas
                    - OAM surinkimas, išmetamų teršalų kontrolė, naikinimas
                    - Kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojams
                    - Ataskaitų teikimo reikalavimai
                    - Kontrolė ir atsakomybė
                    - OAM sąrašas
                    - Mišinių, kurių sudėtyje yra OAM, sąrašas
          - Saugos informacijos perdavimas
                    - Informacijos apie chemines medžiagas perdavimas naudotojams
          - Eksportas/importas
          - Gyvsidabris
          - Apskaita
                    - Apskaitos tvarkos aprašas
                    - Aiškinamoji medžiaga dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos
          - Duomenų ir informacijos teikimas IS AIVIKS
                    - Duomenų ir informacijos teikimo tvarkos aprašas
                    - Paaiškinimai dėl Duomenų ir informacijos teikimo tvarkos aprašo
          - Kontrolė
          - Dažniausiai užduodami klausimai
- Darnus vystymasis
          - JT darbotvarkė 2030
                    - JT darbotvarkė 2030
                    - Darbo grupės veikla
                              - Sudėtis, kontaktai
                              - Posėdžiai
                                        - 2017-11-29
                              - Kita informacija
                    - Rodikliai
          - Kiti dokumentai
                    - Nacionalinė darnaus vystymosi strategija
                    - Nacionalinė darnaus vystymosi komisija
                    - Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos rodikliai
                    - Tarptautiniai dokumentai
- Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija
- ES klausimai
          - Informacija apie ES
                    - ES aplinkos apsaugos ir klimato kaitos politika
                    - Svarbiausios ES institucijos
                              - Europos Parlamentas
                              - Europos Vadovų Taryba
                              - Europos Sąjungos Taryba
                              - Europos Komisija
                              - Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
                              - Europos Sąjungos Audito Rūmai
                              - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
                              - Regionų komitetas
                              - Europos centrinis bankas
                              - Europos ombudsmenas
                    - Sprendimų priėmimas ES, ES dokumentai
                    - Nuorodos į ES tinklalapius
          - ES darbotvarkė
                    - Pirmininkavimas ES Tarybai
                              - Pirmininkaujančios valstybės narės prioritetai
                              - Pirmininkaujančios valstybės narės funkcijos
                              - Pirmininkavimo eilės tvarka
          - ES reikalų koordinavimas
                    - Dokumentai
- ES finansinė parama
          - 2014–2020 m. ES parama
          - ES finansinė parama Lietuvai
          - Sanglaudos fondas
                    - Apie sanglaudos fondą
                    - Strategija
                    - Techninė parama aplinkos apsaugos projektų rengimui
                    - ES teisės aktai
                    - Lietuvos teisės aktai
          - Struktūriniai fondai
                    - Apie ES struktūrinius fondus
                    - Teisės aktai
                              - ES teisės aktai
                              - Lietuvos teisės aktai
                    - BPD 1.3 priemonė
                              - BPD 1.3 priemonės teikiama parama
                              - BPD 1.3 priemonės įgyvendinimo eiga
                              - Vandentvarkos projektai
                              - Informacija projektų vykdytojams
                              - Praeities taršos projektai
                              - Saugomų teritorijų projektai
                              - Aplinkos monitoringo projektai
                              - Informavimo projektai
                    - Techninė parama
          - PHARE/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė
                    - Apie priemonę
                    - Aplinkosauginiai projektai
                    - ES teisės aktai
                    - Lietuvos teisės aktai
          - LIFE programa
                    - Apie LIFE programą
                    - Teisinis reglamentavimas
                    - Projektai
                    - Kvietimai teikti paraiškas
          - ES struktūrinė parama 2007-2013 metams
                    - Pasirengimas struktūrinės paramos laikotarpiui
                    - ES teisės aktai
                    - Lietuvos teisės aktai
          - 2009-2014 m. EEE finansinis mechanizmas
          - Projektai
- Gamtos apsauga
          - Bendra informacija
          - Biologinė įvairovė
                    - Lietuvos saugomos rūšys
                              - Saugomų rūšių aprašymai
                    - Saugomų rūšių informacinė sistema
                    - Lietuvos raudonosios knygos komisija
                    - Leidinys "Lietuvos raudonoji knyga"
                    - Leidinys "Raudoni lapai"
                    - Laukinių gyvūnų, augalų ir grybų naudojimas
                    - Invazinės rūšys
                              - Informacija apie Sosnovskio barštį
                              - Leidiniai ir plakatai apie invazines rūšis
                              - Informacija apie invazines rūšis
                    - Ratifikuoti tarptautiniai susitarimai / konvencijos
                    - Teisės aktai
          - Žvejyba
                    - Verslinė žvejyba
                              - Verslinę žvejybą reglamentuojantys teisės aktai
                    - Mėgėjų žvejyba
                              - Mėgėjų žvejybą reglamentuojantys teisės aktai
                              - Bendradarbiavimo sutartys dėl meškeriotojo bilietų ir meškeriotojo kortelių išdavimo
                    - Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo baziniai įkainiai
                    - Moksliniai tyrimai
          - Laukinės augalijos ištekliai
          - Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai
          - Baltijos jūros krantų apsauga
          - Genetiškai modifikuoti organizmai
          - Medžioklė
          - Projektai
- Ekosisteminės paslaugos
          - Bendra informacija
          - Ekosisteminių paslaugų vertinimas
          - Projektai
- Hidrometeorologinė informacija
- Klimato kaita
          - Naujienos ir skelbimai
          - Tarptautinė klimato kaitos politika
          - ES ir Lietuvos klimato kaitos politika
          - Klimato kaitos specialioji programa
          - ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai
          - Nacionaliniai teisės aktai
          - Metodinė medžiaga
          - Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos
                    - Nacionaliniai teisės aktai
                    - ES teisės aktai
                    - Ataskaitų teikimas
                    - Kita informacija
          - EK klimato kaitos kampanija
          - Papildoma informacija
          - Dažniausiai užduodami klausimai
          - Norvegijos ir Lietuvos ŠESD apskaitos partnerystės projektas
- Korupcijos prevencija
          - Korupcijos prevencijos informacija
                    - Kovos su korupcija programa
                    - Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planai
                    - Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planų vykdymo ataskaitos
                    - Korupcijos pasireiškimo tikimybė
                    - Asmenys atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių vykdymą
                    - Kita informacija
          - Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
          - Elgesio su dovanomis rekomendacijos
- Miškai
          - Bendra informacija
          - Esama būklė
          - Strategija ir dokumentai
          - Europos Sąjungos parama miškų ūkiui
          - Privačių miškų savininkams
                    - Leidiniai
                    - Dokumentai
          - Miškotvarka
                    - Informacija apie miškų tvarkymo schemų rengimą
                              - Telšių apskrities miškų tvarkymo schema
                              - Tauragės apskrities miškų tvarkymo schema
                              - Alytaus apskrities miškų tvarkymo schema
                              - Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schema
                              - Kauno apskrities miškų tvarkymo schema
                              - Marijampolės apskrities miškų tvarkymo schema
                              - Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema
          - Miškų apsauga
          - Miškų atkūrimas ir įveisimas
          - Moksliniai - taikomieji darbai miškų ūkio srityje
          - Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa
          - Vaizdinė mokomoji informacija privačių miškų savininkams
- Poveikio aplinkai vertinimas
          - Bendra informacija
          - Esama būklė
                    - Informacija apie tarpvalstybinį PAV
                    - Informacija apie PAV procedūrų sustabdymą
                    - Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos
          - Duomenų šaltiniai
                    - Papildoma informacija PAV proceso dalyviams
          - Teisės aktai reglamentuojantys PAV
- Saugomos teritorijos ir kraštovaizdis
          - Bendra informacija
          - Kraštovaizdis
                    - Bendra informacija
                    - Gamtinis karkasas
                    - Renginiai
                    - Konkursai
                              - Konkursas "Už darnią aplinką" 2010
                              - Geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų apžiūros - konkursas 2010
                              - Kraštovaizdžio architektūros darbų konkursas 2011
                    - Leidiniai
                    - Želdynai
                    - Europos kraštovaizdžio konvencija ir susiję dokumentai
                              - Tarptautiniai dokumentai
                              - Nacionaliniai dokumentai
                              - Kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas
                    - Pajūrio juosta
                              - Planavimo dokumentai
                              - Baltijos jūros krantų apsauga
                              - UNESCO saugoma Pasaulio paveldo vietovė – Kuršių nerija
                    - Sodininkų bendrijų klausimai
          - Saugomos teritorijos
                    - Lietuvos saugomos teritorijos ir Natura 2000
          - Projektai
                    - Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas
                    - Pasirengimas EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimui
                    - EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas
                    - Projektas "Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio politiką"
                              - Informacija apie projekto eigą
                              - Informacija apie Kraštovaizdžio formavimo metodikos rengimą
                              - Informacija apie Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano rengimą
                              - Informacija apie Želdynų projektų rengimo metodikos rengimą ir išleidimą
                              - Informacija apie Želdynų ir želdinių tvarkymo metodikos rengimą ir išleidimą
                              - Informacija apie Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo gairių valstybiniams keliams ir geležinkeliams rengimą ir išleidimą
                              - Informacija apie Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos plano rengimą
                              - Informacija apie Pajūrio juostos grafinės-vizualinės sistemos kūrimo metodinių gairių rengimą
                              - Informacija apie Pajūrio juostos ribų koregavimą ir įskaitmeninimą
                              - Informacija apie Kuršių marių krantų apsaugos ir naudojimo studijos rengimą
          - ES parama 2014-2020 m.
- Statyba ir būstas
          - Bendra informacija
          - Statyba
                    - Esama būklė
                    - Statybos teisinis reglamentavimas
                              - Statybos įstatymas
                              - Statybos techniniai reglamentai
                    - Statybos produktų ir proceso normavimas
                              - Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyva 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo ir jos įgyvendinimo dokumentai
                              - Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. gruodžio 16 d. direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo ir jos įgyvendinimo dokumentai
                              - Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. direktyva 2005/88/EB
                              - Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. gegužės 19 d. direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo
                              - Kainodara
                              - Statinių priežiūra
                              - Statybos produktų tiekimas rinkai
                                        - Pagrindinai statybos produktų tiekimą rinkai reglamentuojantys teisės aktai
                                        - Informacija apie notifikuotąsias įstaigas
                                        - Informacija apie sprendimus paskirti TVĮ pagal EP ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ, sustabdyti ar panaikinti tokios TVĮ paskyrimo galiojimą
                                        - Informacija apie sprendimus paskirti įstaigą pagal STR 1.01.04:2015 atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, sustabdyti ar panaikinti tokios įstaigos paskyrimo galiojimą
                                        - Informacija apie sprendimus paskirti TVĮ pagal STR 1.01.04:2015 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ, sustabdyti ar panaikinti tokios TVĮ paskyrimo galiojimą
                    - Studijos, ataskaitos
                    - Atestavimas
                    - Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimas
          - Būstas
                    - Esama būklė
                    - Būsto programos
                    - Būsto teisinis reglamentavimas
                              - Valstybės parama būstui modernizuoti
                              - Daugiabučių namų valdymas ir priežiūra
                    - Studijos, ataskaitos
                    - Informacija būsto sektoriaus dalyviams
                              - Būsto sektoriaus dalyviai
                              - Informacinis laikraštis
                              - Artimiausi renginiai
                              - Lietuva tarp kitų šalių - JT HABITAT parodoje
          - Daugiabučių modernizavimas. Klausiate - atsakome
          - Naujasis daugiabučių renovacijos modelis
          - Bendro intereso projektams taikomų leidimų išdavimo procedūrų vadovas
- Tarptautinis bendradarbiavimas
          - Tarptautinių sutarčių sąrašas
          - Ratifikuotų konvencijų sąrašas
          - Vystomasis bendradarbiavimas / ES Dvynių programa
- Taršos integruota prevencija ir kontrolė
          - Bendra informacija
          - Teisės aktai, reglamentuojantys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą
          - Dažniausiai užduodami klausimai
- Teritorijų planavimas
          - Bendra informacija
          - Leidiniai
          - Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas TPDR
          - Strateginis aplinkos vertinimas
          - Informacija apie teritorijų planavimo dokumentus
          - Rengiami projektai
                    - Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano papildymas jūrinių teritorijų dalimi
                    - Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono plėtros projektas
          - Teritorijų planavimo teisės aktai
                    - Teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai iki 2013 m. gruodžio 31d.
- Turto valdymas
- Urbanistika ir architektūra
          - Bendra informacija
          - Lietuvos Respublikos architektūros politika
          - Urbanistinė politika
          - Lietuvos Respublikos architektūros politikos priemonės
          - Urbanistinis forumas
          - Informacija apie laikinai arba vienkartinai teikiamas architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje
          - ESPON programa
- Vanduo
          - Baltijos jūros aplinkos apsauga
          - Nuotekų tvarkymas
                    - Nacionaliniai teisės aktai
                    - Tarptautiniai teisės aktai
          - Paviršinių ir požeminių vandens telkinių apsauga
                    - Nacionaliniai teisės aktai
                    - Tarptautiniai susitarimai, įsipareigojimai, teisės aktai
                    - Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimas
          - Vandens paslaugos
                    - Strategija
                    - Esama būklė
                    - Teisės aktai, reglamentuojantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
                              - LR Vyriausybės nutarimai
                              - LR aplinkos ministro įsakymai
                              - Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai
                              - Kiti susiję teisės aktai
                    - Kita informacija
- Ryšiai su visuomene
          - Bendra informacija
          - Ministerijos informacijos atstovas
          - Informacijos apie aplinką teikimą reglamentuojantys teisės aktai
          - Pranešimai spaudai
                    - Aktualijos
- Žemės gelmių ištekliai
- Konkursai ir atrankos
- Asmens duomenų apsauga
- Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
- Nuorodos
          - Elektroniniai valdžios vartai
          - Lietuvos nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos
          - Nuorodos moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais
          - LR ūkio ministerijos organizuojami LEZ konkursai
- Prenumerata
- Paieška
- Karštoji linija
- Žmonių palaikų laidojimo reguliavimas
          - Teisės aktai
          - Dažnai užduodami klausimai
- Europos judumo savaitė
          - Apie Europos judumo savaitę
          - Europos judumo savaitė 2018
          - Europos judumo savaitė 2017
          - Savivaldybių renginiai 2018
          - Savivaldybių renginiai 2017
          - Savivaldybių renginiai 2016
          - Savivaldybių renginiai 2015
- Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje